227. Ko par to saka Bībele?

Ko par to saka Bībele?
01:00:31
Publicēts 28.04.2023

Tālivaldis TĀLBERGS – LKR prezidents
Jānis OZOLINKEVIČŠ – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps
Juris DOVEIKO – Teoloģijas doktors un misionārs

Atbildes uz jautājumiem:
0:54 Kamdēļ jūs liedzat kristiešiem dziedāt dziesmusvētkos? (turpinājums)
17:39 Kāpēc kāds vēl dodas uz elli? Vai Jēzus ir miris tikai par Savām avīm vai arī par visiem?
31:31 Vai varam paši izmainīt savu raksturu? Ja Jēzū ir apgraizīšana, vai tad Dievs neizmaina sirdi?
50:45 Kurā brīdī savu ikdienas izvēļu izdarīšana pēc debess spīdekļiem kļūst par astroloģijas praktizēšanu?

Ko par to saka Bībele?