241. Ko par to saka Bībele?

Ko par to saka Bībele?
00:58:59
Publicēts 04.08.2023

Tālivaldis TĀLBERGS – LKR prezidents
Jānis OZOLINKEVIČŠ – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps
Juris DOVEIKO – Teoloģijas doktors un misionārs

Atbildes uz jautājumiem:
0:53 Kā saprast Lūkas ev.22:36. pantu, kur Jēzus saka mācekļiem, lai tagad ņem maku un somu, un kam nav, tas, lai pārdod savas drēbes un pērk zobenu?
13:17 Izskaidrojiet, lūdzu Efeziešiem 4:8 - ko nozīmē : uzkāpis augstumā, Viņš saņēmis gūstekņus?
19:21 Lūdzu izskaidrojiet, vai ir pretrunas Bībelē : Jāņa ev. 13:6, 15:20 un Jāņa ev. 14:12?
26:50 Lūdzu izskaidrojiet, ar ko atšķiras kristības no piedzimt no augšienes?
40:17 Ko darīt kristietim, ja Dievs nedod ne draudzeni, nedz sievu, bet gribas seksuālas attiecības?
49:42 Kā tas ir, kad Dievs atprasa no manis asins par grēcinieku, kuru neesmu pamācījis atgriezties no ļaunā ceļa?

Ko par to saka Bībele?