255. Ko par to saka Bībele?

Ko par to saka Bībele?
00:59:36
Publicēts 29.12.2023

Tālivaldis TĀLBERGS – LKR prezidents
Jānis OZOLINKEVIČŠ – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps
Juris DOVEIKO – Teoloģijas doktors un misionārs

Atbildes uz jautājumiem:
0:40 Lūdzu, izskaidrojiet līdzību no Mateja ev. 25:14-29? Kas ir šis talents?
23:17 Kāds sludinātājs apgalvo, ka Mateja ev. 3:2 nav precīzi teikts. Lūdzu, izskaidrojiet!
29:39 Kā ir iespējams, ka no diviem cilvēkiem - Ādma un Ievas, varēja rasties visas asinsgrupas?
36:10 Vai lūgšana klusībā pie sevis, ir spēkā esoša un nonāk līdz adresātam?

Ko par to saka Bībele?