257. Ko par to saka Bībele?

Ko par to saka Bībele?
01:00:42
Publicēts 12.01.2024

Tālivaldis TĀLBERGS – LKR prezidents
Jānis OZOLINKEVIČŠ – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps
Juris DOVEIKO – Teoloģijas doktors un misionārs

Atbildes uz jautājumiem:
0:36 Vai smēķēšanu var pielīdzināt elku kalpībai?
19:42 Vai esat gatavi atteikties no konfesionālās piederības tāpēc, lai atnāktu Dieva valstība šeit virs zemes? Ja nē, tad - kāpēc?
32:56 Lūdzu, izskaidrojiet rakstu vietu no Romiešiem 2:28-29?
41:36 Vai kristietim ir labi , atbalstīt pasaulīgu uzņēmumu ķecerīgus rituālus?

Ko par to saka Bībele?