258. Ko par to saka Bībele?

Ko par to saka Bībele?
01:01:21
Publicēts 19.01.2024

Tālivaldis TĀLBERGS – LKR prezidents
Jānis OZOLINKEVIČŠ – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps
Juris DOVEIKO – Teoloģijas doktors un misionārs

Atbildes uz jautājumiem:
0:42 Kurš cilvēks ir tiesīgs mainīt to, ko Dievs ir iesvētījis? Vai 10 baušļi ir jāievēro arī Jaunās Derības kristiešiem?
22:58 Vai jūs varētu atklāt, par kādiem notiekumiem jūs runājāt 2022.gada pavasarī?
44:48 Sakiet, kāpēc pie mums nav vairs Svētā Gara izliešanās, kā tas bija daudzus gadus atpakaļ?

Ko par to saka Bībele?