263. Ko par to saka Bībele?

Ko par to saka Bībele?
00:58:15
Publicēts 23.02.2024

Tālivaldis TĀLBERGS – LKR prezidents
Jānis OZOLINKEVIČŠ – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps
Juris DOVEIKO – Teoloģijas doktors un misionārs

Atbildes uz jautājumiem:
0:33 Vai cilvēkam nāve ir jāizbauda?
16:21 Lūdzu, izskaidrojiet rakstu vietas no Mateja ev., Lūkas ev., un Marka ev. Kādu ticību Jēzus vēlējās, lai mācekļiem būtu šajā situācijā?
25:36 Vai tas, ka Dievs mums ir devis savu tautu, savu valodu, zemi, neuzliek mums par pienākumu to sargāt?
46:37 Vai mūsu laikos nepastāv iespēja, mierīgais žēlastības laiks paies, un pienāks tās dienas, kuras neviens negribētu piedzīvot?

Ko par to saka Bībele?