266. Ko par to saka Bībele?

Ko par to saka Bībele?
00:58:54
Publicēts 15.03.2024

Tālivaldis TĀLBERGS – LKR prezidents
Jānis OZOLINKEVIČŠ – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps
Juris DOVEIKO – Teoloģijas doktors un misionārs

Atbildes uz jautājumiem:
0:50 Jautājums par Marka ev., Mateja ev., Lūkas ev. par sāls derīgumu un nederīgumu. Vai tas ir jāsaprot kā aicinājums, būt garīgā nomodā? (turpinājums no iepriekšējā raidījuma)
20:06 Vai ir pareizi, izšūt krusta dūrienā gleznu - Svētais Vakarēdiens? Ko par to saka Bībele?
26:20 Kāda nozīme cilvēka attīstībai bija Noa plūdiem?
50:29 Vai ir jālūdz Dievs par sportistu panākumiem, godalgotām vietām u.c?

Ko par to saka Bībele?