269. Ko par to saka Bībele?

Ko par to saka Bībele?
00:58:58
Publicēts 12.04.2024

Tālivaldis TĀLBERGS – LKR prezidents
Jānis OZOLINKEVIČŠ – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps
Juris DOVEIKO – Teoloģijas doktors un misionārs

Atbildes uz jautājumiem:
0:30 Vai Dieva glābts cilvēks var saslimt ar mentāla rakstura slimību, un ar šo slimību aiziet mūžībā?
15:34 Lūdzu, izskaidrojiet rakstu vietu 1. Tesaloniķiešiem 3:12-13?
29:39 Ko nozīmē : dzīve aiz krusta?
31:07 Vai Svēto Vakarēdienu var dēvēt par piemiņas mielastu?
41:11 Lūdzu, izskaidrojiet rakstu vietas - Mateja ev. 23:8 un 23:10 un 1. Korintiešiem 12:28? Vai tās nav pretrunā viena otrai?
48:52 Lūdzu, izskaidrojiet 3.Mozus 20:13. Ko Bībele saka par nokaušanu?

Ko par to saka Bībele?