271. Ko par to saka Bībele?

Ko par to saka Bībele?
00:58:51
Publicēts 26.04.2024

Tālivaldis TĀLBERGS – LKR prezidents
Jānis OZOLINKEVIČŠ – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps
Juris DOVEIKO – Teoloģijas doktors un misionārs

Atbildes uz jautājumiem:
0:37 Izskaidrojiet, lūdzu, vārdus suns un cūka. Ko par to saka Bībele? (turpinājums no iepriekšējā raidījuma)
18:12 Kāds kalendārs ir jālieto, lai būtu vienprātībā un paklausīt Bībelei? 
28:49 Vai jaunpiedzimšanas brīdi cilvēka vārds tiek ierakstīts Dzīvības grāmatā?
39:45 Kas notiek ar zīdaiņiem, kuri aiziet no šīs pasaules pirms viņiem ir bijusi iespēja, veikt reālu izvēli sekot Jēzum?
49:17 Vai svētie debesīs lūdz par Dieva bērniem virs zemes?

Ko par to saka Bībele?