195. Ko par to saka Bībele?

Ko par to saka Bībele?
01:00:24
Publicēts 22.04.2022

Raidījumu vada:
Tālivaldis TĀLBERGS – LKR prezidents
Jānis OZOLINKEVIČŠ – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps
Juris DOVEIKO – Teoloģijas doktors un misionārs

Atbildes uz jautājumiem:
0:36 Vai tas, ka nedrīkst gulēt uz zemes pirms pērkona, ir māņticība?
8:15 Kā saprast rakstu vietu Jesajas grāmatā 42:19-20?
19:39 Vai kristietim ir jābūt gatavam mirt Dieva dēļ jebkurā brīdī, un, vai kristietis drīkst lietot ieroci un lūgt par karavīriem, kuri lieto ieroci?

Ko par to saka Bībele?