Aktuāla Diskusija

10.jan.2020  Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (105.daļa)

10.jan.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (105.daļa)

Lejupielādēt Klausīties
Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:Kā skaidrot rakstu vietu: ja kas ko pieliks klāt Viņa Vārdam, tas dabūs sodu?Ko nozīmē zaimot Svēto Garu?Vai Kristīgam cilvēkam vajadzētu ievērot diētu? Un mudināt to darīt arī citiem draudzē?Kā rīkoties Dieva bērnam, kuram nav pārliecības, ka mācītāja vai līdera saņemtais projekts ir no Dieva?Vai ir pareizi vēlēties ātru un vieglu nāvi?Vai skaitļi, kurus bieži redzu un kuri atkārtojas, par kaut ko vēstī?Vai sludinātāji drīkst saukt sevi par apustuļiem? Vai šī vārda piedēvēšana cilvēkiem mūsdienās ir pareiza?
3.jan.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (104.daļa)

3.jan.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (104.daļa)

Lejupielādēt Klausīties
Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:Vai Ījaba grāmatā Viņa draugu izteikumi nav vērā ņemami un  ir aplami? Ko no tā mēs varam smelties?Vai pēc rakstiem ir pareizi cilvēkam, kurš nav kristīts (nekādā veidā), saņemt Svēto Vakarēdienu?Vai sausas dievmaizītes iedošana lajiem pēc Dieva Vārda runāšanas būtu jauzskata par Svēto Vakarēdienu?Kas ir Nikolaītu mācība?Vai aizņemties naudu bankā  kalpošanas vajadzībām ir bibliska rīcība?Ja tic Dievam un apmeklē baznīcu, vai ir jābūt sajūtai, ka esmu nolādēts, jo problēmas nāk viena pēc otras?
27.dec.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (103.daļa)

27.dec.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (103.daļa)

Lejupielādēt Klausīties
Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:Kur uzradies adventes vainags,vai tā ir tikai tradīcija? Kāpēc cilvēki guļot reizēm redz sapņus? Vai ir pamats uztraukties par zvēra zīmi, kā rakstīts Atklāsmes grāmatā? Vai mums kā kristiešiem vajadzētu ļaut sevi izmantot - Mateja ev.(5:39-42)? Vai Dievs priecājas ar mums kopā, kad mēs esam dāvanu kārībā, mantas kārībā piemēslojuši pasauli? Vai nekontrolēta smiešanās, kā piemēram: pēdējā Nātana Morisa pasākumā Rīgā, ir no Dieva gara?
20.dec.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (102.daļa)

20.dec.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (102.daļa)

Lejupielādēt Klausīties
Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:Vai visiem Dieva bērniem būtu jāiet uz ielām sludināt evaņģēliju?Kā uztvert Dieva bērna sapni, vīzijas vai liecību, kas nesaistās kopā ar Bībeli, bet ir personiska atklāsme viņam?Kāpēc draudzē Svētajā Vakarēdienā tiek lietots alkoholiskais vīns vīnogu sulas vietā?Kā saprast rakstu vietu no Soģu gr. 19. nod., kur pret sievieti tiek vērsts nicinājums?Ko darīt, ja bērnam ir epilepsija, bet vecāki netic Dievam?
13.dec.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (101.daļa)

13.dec.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (101.daļa)

Lejupielādēt Klausīties
Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:Kāpēc latviskajā Bībelē tik daudz tiek aicināts un likts bīties Dieva?Kāpēc baznīcās vairums sievietes lūdz Dievu bez galvassegām, bet vīrieši ir sasējuši garus matus astē, kā to dara sievietes? Ko par to saka Bībele?Ko nozīmē Jēzus lūgšana par to, lai mēs visi būtu viens, kā Viņš ar Tēvu ir viens?Kā laulātajiem saprast rakstu vietu: " Tādēļ turpmāk precētie lai ir kā neprecēti;" (1. Kor. 7:9)Kas ir kristiešu augļi?Vai mēlēs runāt ir vienīgā zīme, kas apstiprina, ka cilvēks ir piedzimis no augšienes?
6.dec.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (100.daļa)

6.dec.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (100.daļa)

Lejupielādēt Klausīties
Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:Par ko Dievs runā 2. Mozus grāmatas 13:11-16.?Ja Ecehiēla grāmatā minētais templis ir tūkstošgades templis, tad kādēļ ir pieminēts upuris par grēkiem - dzīvnieks?Kāpēc viens un tas pats notikums 4 Bībeles evaņģēlijos ir aprakstīts dažādi?Vai iesvētības ir nenozīmīgs rituāls, kāds ir iesvētību Bibliskais pamatojums?Vai Jēzus Kristus "brīnumainā visu vainu dziedināšana" attiecas tikai uz senajiem laikiem, kad Viņš dzīvoja kopā ar zemes cilvēkiem?Vai arī šodien ir iespēja kristīties par mirušiem ( 1.Kor. 15:29)?
29.nov.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (99.daļa)

29.nov.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (99.daļa)

Lejupielādēt Klausīties
Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:Vai visās draudzēs ir jālūdz mēlēs? Vai tad Bībele nesaka lūgt garā?Vai drīkst piesaukt Jēzus Kristus asinis par visu?Vai drīkst intervēt sievieti mācītāju, ja rakstos rakstīts, ka sieviete nedrīkst būt mācītāja?Vai cilvēki, kuri dzīvo nekārtībā ir "apsēdis "kāds ļauns gars?Vai Kristiešiem būtu jāsvin Vecās Derības ebreju svētki, kā arī tas, ka mums būtu jāatgriežas pie Vecās Derības bauslības un likumu grāmatas?Ko Bībele gribēja pateikt ( 2.Mozus 4:22-26)?
22.nov.2019  Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (98.daļa)

22.nov.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (98.daļa)

Lejupielādēt Klausīties
Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:Vai nāvi ir iespējams saukt par māsu, jo caur to nokļūstam debesīs?Kā Dievs skatās uz bāreņiem? Vai kristiešiem būtu jābaidās adoptēt "ne īstus bāreņus" lāsta dēļ?Ko Bībele saka par masturbēšanu, sākot ar Onana bēdīgo pieredzi un beidzot ar Atklāsmes grāmatu?Vai Folla diagnostika ir pretrunā ar kristību, un vai kristietis drīkst iet uz Folla diagnostiku?Vai tas ir grēks, ka vīrietis un sieviete divatā peldkostīmos iet pirtī?
15.nov.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (97.daļa)

15.nov.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (97.daļa)

Lejupielādēt Klausīties
Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:Komentējiet šo video:https://www.youtube.com/watch?v=kMIgn_LDM2IKāpēc tautas lūgšanu sapulcē nepiedalījās neviena mesiāniskā draudze?Vai mesiāniskās draudzes pielūdz vienu vienīgo Jēzu Kristu? Kāpēc nav vienotības visu Kristum ticīgo starpā?Vai Kristieši, kas nav pagremdēti, viens otru var pagremdēt kaut vai vannā?Vai mums, kas ticam dzīvajam Dievam, ir pareizi aizlūgt par mirušajiem?
8.nov.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (96.daļa)

8.nov.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (96.daļa)

Lejupielādēt Klausīties
Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:Vai "izglābtie no elles" un "Kristus līgava" ir viena un tā pati Dieva bērnu kategorija?Vai evaņģēliju sludināt uz ielām ir aicināti pilnīgi visi draudzes locekļi, vai arī tikai īpaši iecelti Dieva kalpi?Par kādu templi runā Ecehiēla grāmatā, vai tādu templi bija domāts uzcelt, vai to vēl cels?Cik ilgi Ādams dzīvoja Paradīzē līdz grēkā krišanai?Kas ir levitācija - triks vai brīnums, un ko  saka Bībele par šādu parādību?Vai pulksteņa apstāšanās kaut kā ir saistīta ar mirušajiem?
1.nov.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (95.daļa)

1.nov.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (95.daļa)

Lejupielādēt Klausīties
Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:Vai Bībelē ir lasāmas Dieva domas?Kas ir sekta, ar ko tā atšķiras no citām konfesijām?Vai nepietiek būt vienkārši labam cilvēkam, lai nonāktu debesīs?Kas ir šis laupījums un šīs bruņas Lūkas ev. 11:21-22?Kā ir ar Jēzus dzimšanas notikumiem, vai tiešām Viņa dzimšanas datums ir 24.decembris?Vai mākslīgā apaugļošana ir Dievišķa  lieta, vai arī cilvēks cenšas apiet to, ko Dievs noteicis?Vai Kristietim ir labi strādāt darba vietā, kur piekopj nebibliskas darbības, piemēram fen- šui darba iekārtošanas metodes?Vai cilvēkam jaunpiedzimstot ir pareizi turpināt darīt tās pašas lietas ko ieprikš,  piemēram, ģērpties piedauzīgi, it kā ar to aizsniedzot pasaulīgus cilvēkus?

Raidījuma vadītāji

  • Tālivaldis Tālbergs Tālivaldis Tālbergs