Beigu laiku zīmes

Svētdienās 20.00
Pirmdienās 19.00 atkārtojums
Trešdienās 1.00 atkārtojums

Šajā raidījumā mēs lasīsim un runāsim par Jēzus Kristus atklāsmi, ko Viņam devis Dievs, lai mēs to labāk saprastu, paklausītu tai un lai viens otru brīdinātu un iedrošinātu par to, kam jānotiek drīzumā.

Raidījuma vadītāji

  • Tālivaldis Tālbergs Tālivaldis Tālbergs
  • Juris Doveiko Juris Doveiko
  • Pauls Oleksa Pauls Oleksa