Esi līdzās

Raidījums par ārpusģimenes aprūpi un kalpošanu bāreņiem. Sarunas ar adoptētājiem, audžuģimenēm, ārpusģimenes aprūpes jomas profesionāļiem un cilvēkiem, kuriem sirds deg par bērniem - īpaši tiem bērniem, kuri nonākuši grūtībās. 
Dieva Vārds mūs aicina kalpot bāreņiem un atraitnēm. Klausoties šo raidījumu ciklu, pajautā sev - ko es varu darīt? Kā kristīgās draudzes var iesaistīties? Meklēsim atbildes kopā!

Raidījuma vadītāji

  • Oļesja Danfelde Oļesja Danfelde
  • Dace Rence Dace Rence