Klausies, Latvija!

Trešdienās 19.00

Raidījumu ciklā "Klausies, Latvija!" kristiešu draudzes “Dieva mājas” mācītājs Pauls Oleksa pētīs Svētos Rakstus, izejot no sapratnes par Izraēlu kā Dieva derības tautu.

Tā būs padziļinātāka, bet ne sarežģītāka Bībeles izpratne, balstoties uz kultūrvēsturiskajiem un lingvistiskajiem aspektiem, kā arī uz oriģinālvalodas vēstījumu (teksts, tulkojumu izaicinājumi, idiomas, sakāmvārdi).

Tāpat raidījumā tiks sniegts ieskats ebreju vēsturē ar skatu nākotnē un skaidrots Svēto Rakstu pravietiskais konteksts. Būs derīgi atklāt, kāpēc svarīgi to zināt arī mums Latvijā.

Dieva Vārda mācības svētības cilvēkam

Dieva Vārda mācības svētības cilvēkam

Lejupielādēt Klausīties

⁠✍️Tora, likums - nasta, vai prieks un gudrība?
⁠✍️Soģa pavēles, vai Tēva rūpes?
✍️Pirmais parādīšanās likums Rakstos, bet kā turpmākais fakts cilvēces vēsturē.

Psalmi 19:8-9
Tā Kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā Kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus.Tā Kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu, Tā Kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis.

Dievbijība

Dievbijība

Lejupielādēt Klausīties

✍️ Kas ir dievbijība?
✍️ Kāpēc tā ir svarīga?
✍️ Kādi bija Izraēla pamatkrišanas iemesli, un kādi tie varētu būt Latvijai?

Klausīt, lai paklausītu

Klausīt, lai paklausītu

Lejupielādēt Klausīties

✍️ Augstākais bauslis Bībelē, ebrejiem un kristiešiem.
✍️ Labā acs un sliktā acs. Kas tas īsti ir?
✍️ Dzirdēt Dieva Vārdu un domāt par to, vai tomēr dzirdēt un darīt?
✍️ Lūgšana. Psalmi 86:11

Raidījuma vadītāji

  • Pauls Oleksa Pauls Oleksa