Ko par to saka Bībele?

Piektdienās 18.00
Sestdienās 11.00 atkārtojums
Otrdienās 00.00 atkārtojums

276. Ko par to saka Bībele?

276. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:25 Vai baznīca ir īstā vieta, kur izvietot ekrānu hokeja spēļu skatīšanai? 
18:38 Kāds ir pamatojums tam, ka baptisti nenotur kapusvētkus?
21:22 Kā atšķirt domas no prāta terminoloģiskā izpratnē? Ko Bībele saka par lāstiem? Kāpēc cilvēki netiek atbrīvoti uzreiz pēc grēku nožēlas?
28:58 Kas ir viltus apustuļi par kuriem runā apustulis Pāvils?
36:11 Kas ir veselīgā un neveselīgā mācība par kuru runā Pāvils 2.Timotejam 4:3-4?
45:24 Lūdzu, izskaidrojiet apgalvojumu, ka ebreju tauta ir izredzēta tauta.

275. Ko par to saka Bībele?

275. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:22 Kas ir pilnīga mīlestība? Kā to sasniegt?
16:08 Vai šajā trauksmainajā laikā bērna neplānošana ir grēks?
30:09 Vai slēpt pirms laulības par savu neauglību ir laulības pārkāpums? 
45:40 Lūdzu, izskaidrojiet Jāņa ev. 10:27. Vai šis pants ir par Dieva balss dzirdēšanu vai glābšanu?

274. Ko par to saka Bībele?

274. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:54 Vai baznīcā, kur pielūdz un slavē mūsu Radītāju, būtu jādzied pagānu dziesmas?
23:46 Vai svētie debesīs lūdz par Dieva bērniem?
34:00 Izskaidrojiet, lūdzu Salamana pam. 31:4-7
49:45 Ja cilvēks nerunā mēlēs, vai tas nozīmē, ka viņš nav pestīts?

273. Ko par to saka Bībele?

273. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
1:15 Lūdzu, izskaidrojiet, vai narcisisms ir ārstējams? Ko par to saka Bībele? 
27:54 Kāda ir Dieva sirds? Vai tā nekad neizsaka kādu joku?
44:33 Vai cilvēku var ietekmēt apģērbs, dzērieni, priekšmeti ar ļauniem uzrakstiem vai zīmējumiem?

272. Ko par to saka Bībele?

272. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
1:59 Vai obligāti ir jābūt piedzimušam no Augšienes?
15:20 Kāpēc visās konfesijās vēl joprojām notiek kristīšana ar ūdeni? Vai tā nav tāda vieglāka ceļa iešana?
23:00 Vai cilvēks, būdams, grēka varā, var nest Jēzus Kristus evanģēliju? 
28:35 Kāpēc Jānis Kristītājs jautāja Jēzum, vai Tu esi tas kam jānāk?
40:03 Kāpēc Jēzus neļāva Marijai sev pieskarties, bet Tomam ļāva?
45:16 Sakiet lūdzu, kā atšķirt mūsdienu humānismu no "mīli savu tuvāko" baušļa?
55:24 Ko Bībele saka par to, ka Debesīs tiks uzņemti patiesi ticīgie un patiesi neticīgie, bet neviens liekulis?

271. Ko par to saka Bībele?

271. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:37 Izskaidrojiet, lūdzu, vārdus suns un cūka. Ko par to saka Bībele? (turpinājums no iepriekšējā raidījuma)
18:12 Kāds kalendārs ir jālieto, lai būtu vienprātībā un paklausīt Bībelei? 
28:49 Vai jaunpiedzimšanas brīdi cilvēka vārds tiek ierakstīts Dzīvības grāmatā?
39:45 Kas notiek ar zīdaiņiem, kuri aiziet no šīs pasaules pirms viņiem ir bijusi iespēja, veikt reālu izvēli sekot Jēzum?
49:17 Vai svētie debesīs lūdz par Dieva bērniem virs zemes?

270. Ko par to saka Bībele?

270. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:43 Ko kristīgajā pasaulē nozīmē - Baltā svētdiena?
9:03 Kāpēc latviešu Bībelē ir tikai 66 grāmatas, bet krievu 77?
19:29 Lūdzu, padalieties ar informāciju par laiku skalu. Kur to var redzēt? 
20:52 Kurš Bībeles formāts ir vislabākais lasīšanai?
41:16 Lūdzu, izskaidrojiet Lūkas ev. 34. un 35. pantus?
47:59 Ko Bībele saka par orgānu ziedošanu pēc nāves? Ko Bībele saka par asins pārliešanu?
55:26 Izskaidrojiet, lūdzu, vārdus suns un cūka. Ko par to saka Bībele?

269. Ko par to saka Bībele?

269. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:30 Vai Dieva glābts cilvēks var saslimt ar mentāla rakstura slimību, un ar šo slimību aiziet mūžībā?
15:34 Lūdzu, izskaidrojiet rakstu vietu 1. Tesaloniķiešiem 3:12-13?
29:39 Ko nozīmē : dzīve aiz krusta?
31:07 Vai Svēto Vakarēdienu var dēvēt par piemiņas mielastu?
41:11 Lūdzu, izskaidrojiet rakstu vietas - Mateja ev. 23:8 un 23:10 un 1. Korintiešiem 12:28? Vai tās nav pretrunā viena otrai?
48:52 Lūdzu, izskaidrojiet 3.Mozus 20:13. Ko Bībele saka par nokaušanu?

268. Ko par to saka Bībele?

268. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
2:40 Atbilde mācītājam Aigaram Vančenko.
17:22 Vai 1.aprīļa tradīcija jokot, samelot Bibliski ir melošana?
32:06 Vai piedzimis no augšas kristietis, var pazaudēt glābšanu? (mūžīgo dzīvību)
38:00 Vai kristietis, kas kādreiz solīja Dievam kalpot ar tīru sirdsapziņu, var tikt izglābts, ja viņš grēko tīšprāt un netīšprāt?
47:18 Vai tiešām Dievs pieļauj visus tehnoloģijas attīstības brīnumus?

267. Ko par to saka Bībele?

267. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:29 Vai bērns piedzimst bez grēka un, grēkot iemācās dzīves laikā, vai arī bērns piedzimst jau ar grēka dabu?
17:51 Vai, esot draudzē, drīkst klausīties citus mācītājus un sludinātājus
31:14 Vai krusta pārmešana ir rituāls? Vai tādā gadījumā tā ir elkalpība
38:57 Vai iepazīties internetā ir Bibliski pareizi?
46:49 Lūdzu, izskaidrojiet rakstu vietu Mateja ev. 6:6! Vai tas nozīmē, ka neesot publiskā vietā, es nedrīkstu pielūgt Dievu?
53:56 Kados gadījumos ir otreiz jāpārksristās?

266. Ko par to saka Bībele?

266. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:50 Jautājums par Marka ev., Mateja ev., Lūkas ev. par sāls derīgumu un nederīgumu. Vai tas ir jāsaprot kā aicinājums, būt garīgā nomodā? (turpinājums no iepriekšējā raidījuma)
20:06 Vai ir pareizi, izšūt krusta dūrienā gleznu - Svētais Vakarēdiens? Ko par to saka Bībele?
26:20 Kāda nozīme cilvēka attīstībai bija Noa plūdiem?
50:29 Vai ir jālūdz Dievs par sportistu panākumiem, godalgotām vietām u.c?

265. Ko par to saka Bībele?

265. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:36 Vai lamāties ir grēks? Un, kāpēc Bībelē ir daudzviet sastopami lamuvārdi?
14:38 Kāds bija iemesls, kas lika Dievam mainīt domas par Mozu?
20:30 Lūdzu, izskaidrojiet: kas ir iedzimts grēks? Vai mazi bērni arī grēko? 
34:19 Jautājums par Jāņa ev.14. nod. un 20 nod. Vai tie, kas kļuva par Jēzus mācekļiem nebija saņēmuši Svēto Garu?
45:17 Ko darīt, ja sirdi nomoka postoša vīzija?
49:37 Jautājums par Marka ev., Mateja ev., Lūkas ev. par sāls derīgumu un nederīgumu. Vai tas ir jāsaprot kā aicinājums, būt garīgā nomodā?

Raidījuma vadītāji

  • Tālivaldis Tālbergs Tālivaldis Tālbergs
  • Juris Doveiko Juris Doveiko
  • Jānis Ozolinkevičs Jānis Ozolinkevičs