Ko par to saka Bībele?

Piektdienās 18:00
Sestdienās 11:00 atkārtojums
Otrdienās 00:00 atkārtojums

251. Ko par to saka Bībele?

251. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:43 Kā cīnīties ar greizsirdības, naida un skaudības pārpilnu cilvēku? 
17:27 Ja mācītāja darbs ir ļoti grūts, tad par kādu nastu Jēzus runā Mateja evanģēlija 11.nodaļā?
33:10 Kas teikts B\ibelē par to, ka tiek mākslīgi radīti embriji?
48:52 Vai varam uzskatīt, ka iebrukums Izraelā un vienlaicīgi arī zemestrīces Afganistānā ir lielo bēdu laiku iesākums?

250. Ko par to saka Bībele?

250. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:56 Kas jādara kristietim, lai mēs viņu pātrauktu saukt par kristieti?
28:48 Izskaidrojiet, lūdzu, kas skaitās pēc Bībeles, noslēgta laulība Dieva priekšā?
52:13 Kam Dievnamā ir vajadzīgi aplausi?

249. Ko par to saka Bībele?

249. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:29 Kā vērtēt to, ka dažādos kristietības maldu novirzienos, bieži vien ir vērojama ļoti acīmredzama svētdzīve?
18:13 Vai septiņu gadu bēdu laikā visi cilvēki būs nolemti bojāejai?
27:32 Cik svētīgi kristietim skatīties filmu "The Chosen"?
36:55 Vai cilvēks drīkst radīt Dieva tēlu mākslā?
47:10 Kā ir patiesībā, par laulības šķiršanu?

248. Ko par to saka Bībele?

248. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
1:23 Kāpēc mēs, kristieši, ciešam?
29:30 Vai ir nepareizi cilvēkiem stāstīt par sātana piekrāpšanu, jo pieminot sātana vārdu, tas viņu pagodinot?
37:36 Kā rīkoties Dieva bērnam, kurš ir nokļuvis slimības gultā?

247. Ko par to saka Bībele?

247. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:33 Vai Dievs var sūtīt ļauno garu, lai tas pārņem cilvēku? (turpinājums no iepriekšējā raidījuma)
11:26 Kā pareizi ieturēt gavēni?
31:49 Vai uz vasarsvētku draudzi iet, lai atzītu savus grēkus?
38:50 Vai ticīgajam, tēlojot kādu tēlu, būtu jāvelk tērps ar nosaukumu - vampīra kundze?
48:33 Vai Vecās derības laikā atdzimt varēja tikai ļoti ierobežots skaits cilvēku, jo Svētais Gars vēl nebija izlējies?

246. Ko par to saka Bībele?

246. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
1:16 Kā es varu izbaudīt prieku savā garīgajā dzīvē, ja mani bieži māc skumjas, depresija?
21:47 Lūdzu, izskaidrojiet, ko Bībele saka par privāto grēksūdzi?
30:26 Vai aizraušana notiks klusām, citiem nemanāma?
53:39 Vai Dievs var sūtīt ļauno garu, lai tas pārņem cilvēku?

245. Ko par to saka Bībele?

245. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:28 Vai šodien, kad kā rīkste, kā ienaidnieku uzbrukumi iet virsū un kauj, saistībā ar Ukrainas un Krievijas kara sadursmēm?
8:06 Kādas ir jūsu domas par situāciju, kas notiek šodien?
19:58 Vai kristiešiem ir vajadzīgs garīgais tēvs? Ja nepieciešams, tad kur to meklēt?
30:06 Ja Dievs sastāv no trīs personām - Tēva, Dēla un Svētā Gara, tad cilvēks ieies Debesu valstībā, vai viņš redzēs trīs atsevišķas personas?
39:47 Vai tiešām šķirties drīkst tikai netiklības gadījumā: Ja ir vardarbība gan pret sievu un bērniem, tas ir jāciešs?
47:47 Vai ir pareizi šodien salīdzināt Dieva un Viņa bērnu attiecības ar tām attiecībām, kādas bija Dievam ar vecās derības Israēlu?
56:57 Kā es varu izbaudīt prieku savā garīgajā dzīvē, ja mani bieži māc skumjas, depresija?

244. Ko par to saka Bībele?

244. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:52 Ko praktiski nozīmē - "stāties mūra plaisā" (aprakstīts Ecehiēla grāmatā)? Kādas darbības var salabot šo plaisu?
30:19 Jautājums par dvēseļu radniecību. Vai tāda pastāv?
35:55 Ko darīt kristiešiem-vīriešiem, kuri "iekāro", redz soc.tīklos puskailas sievietes? Ko jūs varētu šajā sakarā ieteikt? Un, no kā vajadzētu sevi pasargāt Dieva bērniem?

243. Ko par to saka Bībele?

243. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:22 Ko Bībele saka par āderu meklēšanu ar svārstu, lai noteiktu, kurā vietā rakt aku? Vai tas ir grēks?
7:47 Ko Bībele saka par vēstījumiem, konkrēti par Leandra Lašansa grāmatu "Manu izredzēto laimei. Jēzus"?
22:43 Ko jūs domājiet par vandālismu, kurš tika veikts vecās Sv.Ģertrūdes baznīcā? Vai var spriest, ka Dievs šo vandālismu ir pieļāvis?
43:44 Lūdzu, palīdziet man saprast par Eņģeļu numeroloģiju?

242. Ko par to saka Bībele?

242. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:30 Ko jūs domājat par 23 gadu vecu notikumu ar nu jau mūžībā aizsaukto mācītāju Jāni Šmitu?
20:46 Vai luterānim, pārejot uz harizmātiem, neradīsies dalīts prāts par grēku piedošanu?
41:45 Kurš Dieva valstībā ir svarīgāks - Dievs vai Kristus? Kura ir pirmā persona?
56:08 Vai jūs, lūdzu, padalītos ar to, ko jūs gribētu mainīt savās draudzēs?

241. Ko par to saka Bībele?

241. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:53 Kā saprast Lūkas ev.22:36. pantu, kur Jēzus saka mācekļiem, lai tagad ņem maku un somu, un kam nav, tas, lai pārdod savas drēbes un pērk zobenu?
13:17 Izskaidrojiet, lūdzu Efeziešiem 4:8 - ko nozīmē : uzkāpis augstumā, Viņš saņēmis gūstekņus?
19:21 Lūdzu izskaidrojiet, vai ir pretrunas Bībelē : Jāņa ev. 13:6, 15:20 un Jāņa ev. 14:12?
26:50 Lūdzu izskaidrojiet, ar ko atšķiras kristības no piedzimt no augšienes?
40:17 Ko darīt kristietim, ja Dievs nedod ne draudzeni, nedz sievu, bet gribas seksuālas attiecības?
49:42 Kā tas ir, kad Dievs atprasa no manis asins par grēcinieku, kuru neesmu pamācījis atgriezties no ļaunā ceļa?

240. Ko par to saka Bībele?

240. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:29 Lūdzu, izskaidrojiet, Ecēhiēla gr. 38. un 39. nodaļu - kas ir "spēlmaņi" Goga Magoga karā?
19:03 Jā jūs pamatotu to, ka Jēzus nepiepildīja solījumus Israēlam dotajos 490 gados?
43:49 Vai Dievs ir paredzējis, ka cilvēks iet pensijā?
52:57 Kāpēc pirmais Bībeles tulkotājs latviešu valodā Gliks, bija aizrāvies ar ozolu stādīšanu? Kāpēc tieši ozoli? Vai tam ir kāda simboliska nozīme?

Raidījuma vadītāji

  • Tālivaldis Tālbergs Tālivaldis Tālbergs
  • Juris Doveiko Juris Doveiko
  • Jānis Ozolinkevičs Jānis Ozolinkevičs