Ko par to saka Bībele?

Piektdienās 18:00
Sestdienās 11:00 atkārtojums
 

221. Ko par to saka Bībele?

221. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:36 Vai drīkst vārda "grēks" vietā, dažreiz lietot vārdu "vaina"?
16:22 Sakiet, cik patiesi interneta raidījumi ir par dažādiem Bībeles arheoloģijas atradumiem?
34:15 Vai Bībelē ir kaut kur norādīts, ka cilvēks saņemot Svēto Garu, gāžas augšpēdus?
43:48 Ja kristietis nepieaug ticībā, nedod godu Dievam, tad viņš grēko pret Svēto Garu, kas netiks piedots?
58:18 Vai mums varbūt patiesa grēku nožēla, ja esam garīgi miruši?

220. Ko par to saka Bībele?

220. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:40 Vai atkritušam kristietim, ir cerība atgriezties?
10:22 Ko Jūs domājiet par ekoloģiskām cigaretēm?
23:50 Vai kristīgs cilvēks drīkst piedalīties medībās - nogalināt dzīvniekus?
36:50 Lūdzu, izskaidrojiet rakstu vietu no 3.Mozus 20:13?
56:20 Kā būtu pareizi attiekties pret kopīgu atkailināšanos?

219. Ko par to saka Bībele?

219. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:34 Kāpēc netiklība un laulības pārkāpšana Bībelē, ir visvairāk salīdzināta tieši ar sievieti?
24:13 Kāpēc vienā no raidījumiem homeopātija tiek salīdzināta ar alternatīvo medicīnu?
40:03 Vai mūsdienās eksistē Dieva sūtīti eņģeļi? Kā viņus atpazīt?
48:58 Lūdzu, izskaidrojiet Mateja ev. 7:13-14!

218. Ko par to saka Bībele?

218. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
8:50 Lūdzu, paskaidrojiet 37.psalma 5.nodaļas vārdus: "Pavēli Tam Kungam savu ceļu un ceri uz Viņu, gan jau Viņš tad darīs".
16:46 Vai kristiešus var kremēt? Vai tomēr pareizāk būtu apglabāt?
37:51 Kāpēc ticības jautājums tiek saistīts ar atzinību no cilvēkiem?
45:36 Vai vīriešu loma un atbildība nav noteicošā Dieva radītās pasaules kārtības jautājumos?

217. Ko par to saka Bībele?

217. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:57 Vai autobusu pieturā uzraksts - JĒZUS IR ARĪ ATRIEBĒJS, kalpo evanģēlijam?
32:42 Vai var pieņem Svēto Vakarēdienu par mirušajiem?
42:26 Vai cilvēks, kurš ir atgriezies, var lūgt Jēzu par savu nepestīto radinieku, kurš jau ir miris?
55:17 Lūdzu, paskaidrojiet vēst. Efeziešiem 6:4 - tēvi nekaitiniet savus bērnus. Ko nozīmē "nekaitiniet"?

216. Ko par to saka Bībele?

216. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:40 Vai kristietis drīkst būt policists?
15:01 Vai šodien ir tādi rakstu mācītāji un farizeji, no kuru "taisnības" nevajadzētu mācīties?
27:01 Vai mājās var būt Ziemassvētku egle? Kā tas ir Bībeles skatījumā?
42:03 Ko saka Bībele par egles dekorēšanu? Vai mēs neveltam egles dekorēšanai lielāku uzmanību , kā Jēzus Kristus dzimšanas dienai?
49:03 Kā ir ar kristīgām zupu virtuvēm  un labdarības akcijām? Ir cilvēki, kuri gadiem nāk un nemainās? Vai tā nav tikai izlikšanās ar šīm akcijām, ka kādam tiek palīdzēts?

215. Ko par to saka Bībele?

215. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:30 Kas notiek ar tiem, kuri nav pieņēmusi Jēzu par savu glābēju un ir nomiruši pēc Kristus augšāmcelšanās? Vai viņi nonāk ellē? (jautājuma turpinājums)
15:48 Lūdzu, izskaidrojiet, kā jaunam kristietim izprast Atklāsmes grāmatu?
27:30 Izskaidrojiet, lūdzu, 2.Samuēla gr. 24. nodaļu! Kāpēc tautas skaitīšana bija grēks?
35:20 Vai mācītāju ķiķināšana un piesmējumi svētrunas laikā ir pieņemami?
47:05 Marka ev. 5:1-20, kāpēc Jēzus vispār runāja ar ļauno garu? Kāpēc viņš vienkārši to neizdzina? Kāpēc ļaunie gari iegāja tieši cūkās?

214. Ko par to saka Bībele?

214. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:45 Kādos gadījumos kristieši drīkst šķirties? Vai kristiešiem pirms laulības būtu pareizi dzīvot kopā?
18:05 Lūdzu, izskaidrojiet 5.Mozus 24:1-4! Kas ir tā kauna lieta, kuras dēļ drīkst šķirties?
31:00 Vai Jēzus tiešām ir dzimis decembrī, ja jau visa kristīgā baznīca Kristus dzimšanu svin decembrī?
57:04 Kas notiek ar tiem, kuri nav pieņēmusi Jēzu par savu glābēju un ir nomiruši pēc Kristus augšāmcelšanās? Vai viņi nonāk ellē?

213. Ko par to saka Bībele?

213. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:33 Vai Dievu drīkst izmantot kā literāru tēlu - stāstos, romānos?
28:22 Vai tā ir ir velna viltība, ka mēs, kristieši, laikmeta apzīmējumu "pēc vai pirms Kristus" vietā lietojam "mūsu ērā vai pirms mūsu ēras"?
38:01 Vai drīkst pielāgot Dieva Vārda valodu mūsdienām? Mainīt vārdus, mīkstināt to nozīmi, lai būtu iecietīgāk?

212. Ko par to saka Bībele?

212. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:33 Ko nozīmē otru mīlēt kā sevi pašu?
14:11 Vai ķēniņš Sauls pats sev atņēma dzīvību vai to izdarīja amalekietis? 
19:50 Cik kopā ilgs bija laiks, kamēr Dāvids bija spiests bēgt un slēpties no Saula?
25:07 Kas ir svaidījums? Kā tas izpaužas?
51:36 Kā sievas varēja sargāt namu, kad Dāvids ar karaspēku bija atstājis Jeruzālemi?

211. Ko par to saka Bībele?

211. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:30 No kuras vietas , jaunpiedzimušam kristietim, būtu jāsāk lasīt Bībele? 
13:00 Lūdzu, paskaidrojiet labā un ļaunā attiecību Bībeles skatījumā?
35:48 Lūdzu, izskaidrojiet Apustuļu darbu 6. nodaļas pirmos pantus par kalpošanu atraitnēm?
46:33 Kas ir četri kalēji, kas aplauzīs ragus tautām, par kuriem aprakstīts Caharijas gr. 2.nodaļā?

210. Ko par to saka Bībele?

210. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:50 Kā kristietis var nodot kādu sātanam? Kā tas var izpausties?
13:20 Par kāda veida glābšanu sievai ir rakstīts 1.vēst.Timotejam 2:14-15? 
29:17 Lūdzu, paskaidrojiet Lūkas ev.2 :48!
40:09 Kas ir veselīga mācība? Kā to atpazīt draudzēs?

Raidījuma vadītāji

  • Tālivaldis Tālbergs Tālivaldis Tālbergs
  • Juris Doveiko Juris Doveiko
  • Jānis Ozolinkevičs Jānis Ozolinkevičs