Ko par to saka Bībele?

Piektdienās 18.00
Sestdienās 11.00 atkārtojums
Otrdienās 00.00 atkārtojums

270. Ko par to saka Bībele?

270. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:43 Ko kristīgajā pasaulē nozīmē - Baltā svētdiena?
9:03 Kāpēc latviešu Bībelē ir tikai 66 grāmatas, bet krievu 77?
19:29 Lūdzu, padalieties ar informāciju par laiku skalu. Kur to var redzēt? 
20:52 Kurš Bībeles formāts ir vislabākais lasīšanai?
41:16 Lūdzu, izskaidrojiet Lūkas ev. 34. un 35. pantus?
47:59 Ko Bībele saka par orgānu ziedošanu pēc nāves? Ko Bībele saka par asins pārliešanu?
55:26 Izskaidrojiet, lūdzu, vārdus suns un cūka. Ko par to saka Bībele?

269. Ko par to saka Bībele?

269. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:30 Vai Dieva glābts cilvēks var saslimt ar mentāla rakstura slimību, un ar šo slimību aiziet mūžībā?
15:34 Lūdzu, izskaidrojiet rakstu vietu 1. Tesaloniķiešiem 3:12-13?
29:39 Ko nozīmē : dzīve aiz krusta?
31:07 Vai Svēto Vakarēdienu var dēvēt par piemiņas mielastu?
41:11 Lūdzu, izskaidrojiet rakstu vietas - Mateja ev. 23:8 un 23:10 un 1. Korintiešiem 12:28? Vai tās nav pretrunā viena otrai?
48:52 Lūdzu, izskaidrojiet 3.Mozus 20:13. Ko Bībele saka par nokaušanu?

268. Ko par to saka Bībele?

268. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
2:40 Atbilde mācītājam Aigaram Vančenko.
17:22 Vai 1.aprīļa tradīcija jokot, samelot Bibliski ir melošana?
32:06 Vai piedzimis no augšas kristietis, var pazaudēt glābšanu? (mūžīgo dzīvību)
38:00 Vai kristietis, kas kādreiz solīja Dievam kalpot ar tīru sirdsapziņu, var tikt izglābts, ja viņš grēko tīšprāt un netīšprāt?
47:18 Vai tiešām Dievs pieļauj visus tehnoloģijas attīstības brīnumus?

267. Ko par to saka Bībele?

267. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:29 Vai bērns piedzimst bez grēka un, grēkot iemācās dzīves laikā, vai arī bērns piedzimst jau ar grēka dabu?
17:51 Vai, esot draudzē, drīkst klausīties citus mācītājus un sludinātājus
31:14 Vai krusta pārmešana ir rituāls? Vai tādā gadījumā tā ir elkalpība
38:57 Vai iepazīties internetā ir Bibliski pareizi?
46:49 Lūdzu, izskaidrojiet rakstu vietu Mateja ev. 6:6! Vai tas nozīmē, ka neesot publiskā vietā, es nedrīkstu pielūgt Dievu?
53:56 Kados gadījumos ir otreiz jāpārksristās?

266. Ko par to saka Bībele?

266. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:50 Jautājums par Marka ev., Mateja ev., Lūkas ev. par sāls derīgumu un nederīgumu. Vai tas ir jāsaprot kā aicinājums, būt garīgā nomodā? (turpinājums no iepriekšējā raidījuma)
20:06 Vai ir pareizi, izšūt krusta dūrienā gleznu - Svētais Vakarēdiens? Ko par to saka Bībele?
26:20 Kāda nozīme cilvēka attīstībai bija Noa plūdiem?
50:29 Vai ir jālūdz Dievs par sportistu panākumiem, godalgotām vietām u.c?

265. Ko par to saka Bībele?

265. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:36 Vai lamāties ir grēks? Un, kāpēc Bībelē ir daudzviet sastopami lamuvārdi?
14:38 Kāds bija iemesls, kas lika Dievam mainīt domas par Mozu?
20:30 Lūdzu, izskaidrojiet: kas ir iedzimts grēks? Vai mazi bērni arī grēko? 
34:19 Jautājums par Jāņa ev.14. nod. un 20 nod. Vai tie, kas kļuva par Jēzus mācekļiem nebija saņēmuši Svēto Garu?
45:17 Ko darīt, ja sirdi nomoka postoša vīzija?
49:37 Jautājums par Marka ev., Mateja ev., Lūkas ev. par sāls derīgumu un nederīgumu. Vai tas ir jāsaprot kā aicinājums, būt garīgā nomodā?

264. Ko par to saka Bībele?

264. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
13:37 Vai mums kā kristiešiem, būtu jāsvin Valentīna diena? un Vai mums ir jāsvētī valdība, kuru vada netikli cilvēki?
31:38 Vai Svēto Vakarēdienu var dēvēt arī par piemiņas mielastu?
42:58 Kā mēs varam zināt par garīgas attīstības bērnu dvēseļu pestīšanu? kas ir garā nabagi, par kuriem runā Jēzus?
52:21 Ko nozīmē vārdi Bībelē - "nedzemdiniet svešus bērnus"?
53:42 Ko Bībele saka par rīkstniecību un pašiem rīkstniekiem?

263. Ko par to saka Bībele?

263. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:33 Vai cilvēkam nāve ir jāizbauda?
16:21 Lūdzu, izskaidrojiet rakstu vietas no Mateja ev., Lūkas ev., un Marka ev. Kādu ticību Jēzus vēlējās, lai mācekļiem būtu šajā situācijā?
25:36 Vai tas, ka Dievs mums ir devis savu tautu, savu valodu, zemi, neuzliek mums par pienākumu to sargāt?
46:37 Vai mūsu laikos nepastāv iespēja, mierīgais žēlastības laiks paies, un pienāks tās dienas, kuras neviens negribētu piedzīvot?

262. Ko par to saka Bībele?

262. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:35 Lūdzu, izskaidrojiet, ko bibliski nozīmē vārds: svētīt, svētīšana? (turpinājums no iepriekšējā raidījuma)
11:22 Vai smēķēšana tiek uzskatīta par grēku?
27:58 Ko Bībele saka par citām reliģijām? Ko Bībele saka par austrumu reliģijas konceptu par iepriekšējām dzīvēm vai iemiesojumiem?
38:57 Lūdzu, izskaidrojiet rakstu vietu no Atklāsmes gr.1:20? Kas ir draudžu enģelis?
46:06 Izskaidrojiet, to, ka Izraēla tauta ir Dieva izredzēta tauta?
51:45 Kāpēc Dievs nāca un uzrunāja tieši Izraēla tautu, nevis citas tautas?

261. Ko par to saka Bībele?

261. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
1:26 Vai būtu jāuztraucas par neveselīga uztura uzņemšanu biežu ēšanu? Vai tas var sabojāt veselību un ķermeni?
20:27 Kāpēc krievu Bībelē Daniela grāmatā ir vairāk pantu kā latviešu un angļu valodās?
30:47 Kā var zināt, ka cilvēks ir glābts un būs debesīs?
39:35 Kā palīdzēt jeb, ko darīt ar dzīvesbiedru, kurš ir garīgā alkoholismā jeb atkarībā?
54:46 Lūdzu, izskaidrojiet, ko bibliski nozīmē vārds: svētīt, svētīšana?

260. Ko par to saka Bībele?

260. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:35 Vai kristīgās draudzēs drīkst svinēt Ziemassvētkus? Rotāt eglītes utt.? 
16:19 Vai cilvēks var zināt par otru, ir vai nav pestīts?
31:11 Vai cilvēks var piedot vai "paturēt" nepiedotus otra cilvēka grēkus Dieva priekšā, siet vai atraisīt virs zemes un arī debesīs?
51:53 Vai kristietis drīkst pielietot adatu terapiju?

259. Ko par to saka Bībele?

259. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:40 Sakiet, kāpēc pie mums nav vairs Svētā Gara izliešanās, kā tas bija daudzus gadus atpakaļ? (turpinājums no iepriekšējā raidījuma)
19:52 Vai jūs, lūdzu, varētu izskaidrot, ko nozīmē uz pārtikas produktiem redzamais zaļās vardes marķējums?
23:04 Cik bīstami ir lietot rotaslietu, kurai pievienots ļaunums?
38:01 Kā jūs domājiet, kāpēc līgavainis atsaka - "es jūs nepazīstu?" Tāpēc, ka eļļa pietrūka, vai varbūt kāda rīcība likās tāda, ko nevarētu atpazīt kristiešos?
51:39 Vai čūska, lucifers, sātans, pūķis ir viena persona vai dažādas?
53:09 Vai Noasa dienās notika DNS manipulācijas un milžu rases izveidošana? Vai Noasa dienas atkārtosies?
57:23 Kas ir netaisnības noslēpumainais spēks un, kā tas darbojas?
59:24 Vai sātanam varētu būt sava kritušo rase, kas izliekas par NLO, citplanētiešiem un, kuri veiks cilvēces pēdējo laiku lielāko pievilšanu?

Raidījuma vadītāji

  • Tālivaldis Tālbergs Tālivaldis Tālbergs
  • Juris Doveiko Juris Doveiko
  • Jānis Ozolinkevičs Jānis Ozolinkevičs