Ko par to saka Bībele?

Piektdienās 18:00
Sestdienās 11:00 atkārtojums
 

231. Ko par to saka Bībele?

231. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:33 Ko nozīmē - Viņš kristīs ar Svēto Garu un uguni? Vai ir uguns kristība?Vai ir jālūdz pēc šīs uguns kristības, kā lūdzam pēc Svētā Gara kristības? 
15:32 Vai, cilvēku, kas sevi uzskata par ticīgo, bet viņa dzīves veids un uzvedība rāda pretējo, var pieskaitīt pie neticīgo kategorijas?
36:05 Saprotu, ka mūsu ienaidnieks nr.1 ir lucifers un mums ir par viņu jālūdz un jāmīl? Ko jūs par to domājiet?
45:18 Kā rīkoties, ja lasot Bībeli bieži nomāc perversas vai sliktas domas? 
58:30 Kas ir Jēzus jūgs un, kas ir Jēzus nasta? Un, kā uz sevi to paņemt?

230. Ko par to saka Bībele?

230. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:43 Kāpēc cilvēks neatgriežas atjaunotā Ēdenes dārzā?
5:36 Kāpēc visur caurstrāvo baiļu sēšana, biedēšana ar sodiem, nāvi utt.? 
27:04 Ko nozīmē Jēzus vārdi - “uguni esmu nācis mest uz zemi, un kā Es vēlētos kaut tā jau degtu?”
33:10 Vai var pazaudēt pestīšanu?
43:01 Paskaidrojiet, lūdzu, kura rakstu vieta Bībelē apstiprina teikto: Ja jūs līdz mūža beigām netiksiet ar grēku galā, tad nonāksiet turpat, kur sātans?

229. Ko par to saka Bībele?

229. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:46 Ko Bībele saka, par šodien tik aktuālo tēmu - kukaiņu ēšanu vai neēšanu?
24:08 Jautājums par otro bausli, kas izskanēja radio Gavēņa laikā?
31:00 Vai dziesmā "Vienkāršais krusts" nav elka pielūgšana? Vai, tad ne Kristus dod mums pestīšanu?
50:42 Lūdzu, izskaidrojiet vēstuli ebrejiem 12:6 par Dieva pārmācību un pamācību?

228. Ko par to saka Bībele?

228. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:20 Kurā brīdī savu ikdienas izvēļu izdarīšana pēc debess spīdekļiem kļūst par astroloģijas praktizēšanu?
11:02 Vai kristietim būtu jādod zvērests, stājoties dažādos amatos? Militārajā dienestā?
20:56 Vai mācītājam, kurš kalpo draudzē, drīkstētu būt tetovējumi?
33:01 Vai ģimenes tēvam būtu jāiet brīvprātīgi mirt par savu dzimteni? 
53:50 Vai lielā Bābele ir daļa no Amerikas Savienotajām valstīm, kas zudīs drīz - vienas dienas laikā?

227. Ko par to saka Bībele?

227. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:54 Kamdēļ jūs liedzat kristiešiem dziedāt dziesmusvētkos? (turpinājums)
17:39 Kāpēc kāds vēl dodas uz elli? Vai Jēzus ir miris tikai par Savām avīm vai arī par visiem?
31:31 Vai varam paši izmainīt savu raksturu? Ja Jēzū ir apgraizīšana, vai tad Dievs neizmaina sirdi?
50:45 Kurā brīdī savu ikdienas izvēļu izdarīšana pēc debess spīdekļiem kļūst par astroloģijas praktizēšanu?

226. Ko par to saka Bībele?

226. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:28 Ja Jēzus ir miris par visiem grēkiem, tad, kāpēc tiem, kuri nav pieņēmuši Jēzu par savu Glābēju, ir jāciešs mokas ellē?
12:15 Lūdzu paskaidrojiet, kas ir šķīstītava un vai dvēsele pēc nāves nonāk debesīs vai ellē?
39:13 Kas ir Nikolaītu darbi, ko ienīst mūsu Kungs Kristus?
45:28 Ko nozīmē un, kā lūgt bez mitēšanās? Vai tāda lūgšana nekļūst par pļāpāšanu?
54:35 Kamdēļ jūs liedzat kristiešiem dziedāt dziesmusvētkos?

225. Ko par to saka Bībele?

225. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
00:56 Tad, kad mēs būsim debesīs, vai mēs redzēsim gan Tēvu, gan Dēlu un Svēto Garu kā atsevišķas personas?
11:17 Ko nozīmē - svētīgi garā nabagi?
20:17 Vai ir jājūtas vainīgam pie laulības šķiršanas no varmācīga un laulības pārkāpēja vīra?
28:38 Vai tā ir patiesība, ka Jēzus nav nomiris par visiem pasaules grēkiem?
39:31 Kā cilvēks tiek glābts?
49:32 Vai, esot vienatnē, var nožēlot grēkus, un Dievs var piedot?

224. Ko par to saka Bībele?

224. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:48 Vai jūsuprāt, pareizāk būtu teikt latviešu valodā, ka Svētais Gars liek pasaulei izprast grēku, taisnošanu un tiesu?
9:33 Lūdzu, izskaidrojiet 2.Mozus 4:24-26. Kāpēc Dievs gribēja Mozu nokaut?
14:51 Bībelē ir stingri norādījumi par to, ko drīkst ēst un, ko nē. Kā ir jāsaprot šie norādījumi?
27:09 Vai darīt noteiktas lietas atkarībā no mēness fāzēm, ir tas pats, kas zināt gadalaiku, kurā sēt kādu noteiktu sēklu vai, tomēr tam ir garīga nozīme?
36:40 Vai dzīvot laulībā un negribēt bērnus ir grēks? Vai izmantot prezervatīvus ir nešķīstības grēks?
43:33 Vai seksuāli pievilcīgs cilvēks, Dieva skatījumā, ir labi vai, kas nepareizs?
50:16 Kā uzticēties kristietim, kurš necienīgi izturas pret savu ģimeni, netur savu vārdu?

223. Ko par to saka Bībele?

223. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
00:47 Kāpēc viens un tas pats termins "valstības bērni", dažādu ticīgo grupējumos tiek lietots dažādi?
14:02 Kāda ir atšķirība starp cilvēku garu un dvēseli, un, kas ar tiem notiek pēc fiziskās nāves?
40:30 Lūdzu, paskaidrojiet, ko īsti jūra nozīmē Bībelē?
54:00 Vai ir pareizi Visuvareno Dievu saukt par dieviņu?

222. Ko par to saka Bībele?

222. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
00:56 Vai mums varbūt patiesa grēku nožēla, ja esam garīgi miruši?
19:07 Vai ar vārdiem = "sātan, atkāpies" ir iespējams atbrīvoties no grēka? 
38:35 Vai Dievs dēļ smēķēšanas var aizsūtīt cilvēku uz elli?

221. Ko par to saka Bībele?

221. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:36 Vai drīkst vārda "grēks" vietā, dažreiz lietot vārdu "vaina"?
16:22 Sakiet, cik patiesi interneta raidījumi ir par dažādiem Bībeles arheoloģijas atradumiem?
34:15 Vai Bībelē ir kaut kur norādīts, ka cilvēks saņemot Svēto Garu, gāžas augšpēdus?
43:48 Ja kristietis nepieaug ticībā, nedod godu Dievam, tad viņš grēko pret Svēto Garu, kas netiks piedots?
58:18 Vai mums varbūt patiesa grēku nožēla, ja esam garīgi miruši?

220. Ko par to saka Bībele?

220. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:40 Vai atkritušam kristietim, ir cerība atgriezties?
10:22 Ko Jūs domājiet par ekoloģiskām cigaretēm?
23:50 Vai kristīgs cilvēks drīkst piedalīties medībās - nogalināt dzīvniekus?
36:50 Lūdzu, izskaidrojiet rakstu vietu no 3.Mozus 20:13?
56:20 Kā būtu pareizi attiekties pret kopīgu atkailināšanos?

Raidījuma vadītāji

  • Tālivaldis Tālbergs Tālivaldis Tālbergs
  • Juris Doveiko Juris Doveiko
  • Jānis Ozolinkevičs Jānis Ozolinkevičs