Ko par to saka Bībele?

Piektdienās 18:00
Sestdienās 11:00 atkārtojums
 

204. Ko par to saka Bībele?

204. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:29 Kā atspēkot mācītājus un teologus, kuri saka, ka atkārtota precēšanās ir pieļaujam tikai tad, kad bijušais laulātais ir miris?
11:24 Kāds ir pareizais viedoklis par teicienu: “Dievs mīl grēcinieku, bet ienīst grēku?”
31:31 Vai Debesu valstībā būs kāds sadalījums, kur daži būs labāki par citiem? 46:20 Vai darba devēja finanses nāk no Dieva?

203. Ko par to saka Bībele?

203. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:57 Kur Bībelē ir rakstīts, ka nedrīkst ņemt kredītus?
25:48 Ko saka Bībele - vai kristiešiem vajadzētu piedalīties vēlēšanās?
51:51 Vai tad, kad nonāksim Debesīs, redzēsim trīs personas - Dievu Tēvu, Dēlu un Svēto Garu - vai arī Tā būs viena persona?

202. Ko par to saka Bībele?

202. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:31 Vai tas, kas rakstīts katoļu mājas lapā ir bībeliski pareizi?
29:28 Vai paraušanas momentā , ticīgas grūtnieces mazulis automātiski tiks pārvērsts par lielu cilvēku padebešos?
33:30 Vai kļūstot ticīgam cilvēkam, lāsti tiek pārrauti?
50:12 Vai ņemt kredītus ir slikti?

201. Ko par to saka Bībele?

201. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
1:01 Ko nozīmē manifestācija kristīgajā ticībā? Ar ko tā atšķiras no pasaulē lietotajām manifestācijas metodēm?
34:45 Kas ir nauda – Dieva vai sātana iestādījums?
51:20 Ko Bībele saka par lāstiem? Vai tie pastāv?

200. Ko par to saka Bībele?

200. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:56 Vai ir svarīgi, lai bērna vārds būtu bībelisks vai ar bībelisku nozīmi? 
11:30 Kāpēc, kad piesaucu Dievu, palīdzība nenāk uzreiz?
17:10 Ko par to saka Bībele, ka Šveices uzņēmums sāks ražot Zelenska degvīnu?
23:07 Vai tas ir ļauni, ja tīksmināmies par nepareizu Bībeles izpratni?
31:50 Lūdzu izskaidrojiet Atklāsmes grāmatās 20:6 un 22:5 rakstīto? Par ko būs valdīšana?
42:45 Jautājums par Atklāsmes grāmatu – kas dod otram zvēram spējas, iedot dzīvības garu zvēra tēlam? Vai mums vajadzētu lamāt, apsaukāt sātanu?
51:16 Ko īsti nozīmē bibliskais vārds , kas latviski tiek tulkots kā pielūgsme?

199. Ko par to saka Bībele?

199. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:34 Kāpēc grēkot pret Svēto Garu, ir nepiedodams grēks?
16:46 Vai var uzskatīt, ka Ādams un Ieva, ticēja Dieva dotajam apsolījumam par Glābēju?
28:32 Ko nozīmē aptraipīta laulības gulta?
35:35 Kas tā ir par eļļu, ar ko mācekļi svaidīja?
46:45 Vai ticīgi jaunpiedzimušie cilvēki pēc nāves tūlīt nebūs debesīs?
56:17 Kā tas ir iespējams, ka Kunga Jēzus vārdu šodien lieto vietā un nevietā?

198. Ko par to saka Bībele?

198. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
1:38 - Vai 2.Vēstulē Timotejam pieminētā manta ir evaņģēlijs?
13:04 - Kā skaidrot šo Rakstu vietu no Jāņa ev. 17:11?
20:15 - Kāpēc dažādu konfesiju mācītāji katoļus sauc par brāļiem?
42:10 - Kā skaidrot pretrunu par nastām Vēstulē galatiešiem?

197. Ko par to saka Bībele?

197. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:32 Vai baznīcas un draudzes loceklis ir tas pats, kas Debesu Valstības pilsonis?
13:27 Vai Dieva bērni, kuros mājo Svētais Gars, drīkst nepiedot?
34:10 Vai kristietis drīkst medīt, šaut dzīvniekus?
41:53 Vai kristietim ir piemērotas lasīšanai – Paula Koelju grāmatas?
44:24 Lūdzu izskaidrojiet rakstu vietu – Ps.138:2
49:35 Ko nozīmē – zaimot Svēto Garu? Kā tas ir?

196. Ko par to saka Bībele?

196. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:56 Vai visos gadījumos – piedošana- nozīmē automātisku attiecību atjaunošanu?
12:35 Vai Jēzus laikā kareivji, kurus Jēzus dziedināja, neredzēja dziedināšanas brīnumus?
23:50 Lūdzu izskaidrojiet rakstu vietu Mateja ev. 5:29-30
39:52 Ko darīt Ukrainā izvarotajiem bērniem un sievietēm? Vai drīkst veikt abortu?
48:51 Vai ir viennozīmīgi, ka karā jādodas visiem kristiešiem? Jādodas slepkavot?

195. Ko par to saka Bībele?

195. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:36 Vai tas, ka nedrīkst gulēt uz zemes pirms pērkona, ir māņticība?
8:15 Kā saprast rakstu vietu Jesajas grāmatā 42:19-20?
19:39 Vai kristietim ir jābūt gatavam mirt Dieva dēļ jebkurā brīdī, un, vai kristietis drīkst lietot ieroci un lūgt par karavīriem, kuri lieto ieroci?

194. Ko par to saka Bībele?

194. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:42 Vai apustulis Pāvils pats ir sarakstījis vēstules draudzēm, vai to ir teicis Dievs caur viņu?
17:40 Kas īsti ir nāves grēks, par ko minēts Jāņa 1.vēst. 5.nod.?
26:53 Ko Bībele saka par maldu gariem un maldu ceļiem?
48:49 Vai varēs izbēgt no lielajām mocībām tie, kuri nav piedzimuši no jauna?

193. Ko par to saka Bībele?

193. Ko par to saka Bībele?

Lejupielādēt Klausīties

Atbildes uz jautājumiem:
0:40 Vai kristietis, kura dzīvē nevar redzēt Svētā Gara augļus, var pazaudēt glābšanu?
15:33 Ko Kristus saka par bailēm un, kāds ir skaidrojums par pareizticīgo baznīcu šķelšanos?
38:37 Vai esam jau nonākuši līdz Atklāsmes grāmatā minētajam trešajam zīmogam – melnajam zirgam un svariem?
50:46 Kā atšķirt, vai slimība ir uzbrukums no garīgās pasaules, vai būtu jādomā par kādu vainu pie miesas?

Raidījuma vadītāji

  • Tālivaldis Tālbergs Tālivaldis Tālbergs
  • Juris Doveiko Juris Doveiko
  • Jānis Ozolinkevičs Jānis Ozolinkevičs