LKR Dievkalpojumi "Pie Tā Kunga galda"

Katra mēneša pirmajā svētdienā ar Svēto Vakarēdienu

Raidījuma vadītāji

  • Tālivaldis Tālbergs Tālivaldis Tālbergs
  • Juris Doveiko Juris Doveiko
  • Jānis Ozolinkevičs Jānis Ozolinkevičs