Šī laika bērni

Pirmdienās 17.15
Pirmdienās 23.15 atkārtojums

Raidījums "Šī laika bērni" par Dieva nodomu un Bībelē teikto attiecībā uz ģimeni un bērnu audzināšanu. Aktualizēt dažādas tēmas par to, kā savā ģimenē praktizēt kristīgo ticību, arī par dažādiem izaicinājumiem ar ko ģimenes un bērni saskaras mūsdienās.

Mērķis ir dot atziņas un liecības, stāstus un ieteikumus, kā piepildīt Dieva aicinājumu ģimenē un attiecībās, kā vadīt bērnu kristīgā atziņā un ticībā. Tēmas: Kā stiprināt ģimenes saites; kā nodot bērniem kristīgās vērtības; kā sagatavot bērnus dažādiem izaicinājumiem pasaulē; mūsdienu izaicinājumi kristīgai ģimenei; skola un vērtības, kā pasargāt bērnu no tendencēm izglītības saturā; bērni un laulāto attiecības.

Mūsdienu izaicinājumi bērnu un jauniešu seksuālajā izglītībā turpinājums

Mūsdienu izaicinājumi bērnu un jauniešu seksuālajā izglītībā turpinājums

Lejupielādēt Klausīties

Raidījumā piedalās:
Dina Florena - Kristīgo Mediķu Biedrības valdes locekle, ģimenes ārste
Egīls Purviņš  - Tikumīgās līderības skolotājs 

Mūsdienu izaicinājumi bērnu un jauniešu seksuālajā izglītībā - riski, tendences, kā arī ieteikumi vecākiem, kā bērnus audzināt atbilstoši Dieva ieliktajai kārtībai, kā sagatavot bērnus šī laika izaicinājumiem, un kā viņus pasargāt.

Mūsdienu izaicinājumi bērnu un jauniešu seksuālajā izglītībā

Mūsdienu izaicinājumi bērnu un jauniešu seksuālajā izglītībā

Lejupielādēt Klausīties

Raidījumā piedalās:
Dina Florena - Kristīgo Mediķu Biedrības valdes locekle, ģimenes ārste
Egīls Purviņš  - Tikumīgās līderības skolotājs 

Mūsdienu izaicinājumi bērnu un jauniešu seksuālajā izglītībā - riski, tendences, kā arī ieteikumi vecākiem, kā bērnus audzināt atbilstoši Dieva ieliktajai kārtībai, kā sagatavot bērnus šī laika izaicinājumiem, un kā viņus pasargāt.

Bērni un vērtības turpinājums

Bērni un vērtības turpinājums

Lejupielādēt Klausīties

Raidījumā piedalās:
Manuels Fernandezs - spānis, biedrības "Ģimenes akadēmija" vadītājs, programmas Tikumiskās audzināšanas programma “e-TAP” izstrādes vadītājs, LU pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes vadošais pētnieks
Andrejs Mūrnieks - pedagogs, diriģents un kultūras pētnieks

Visas cilvēciskās vērtības ir balstītas kristīgajos pamatprincipos, bet diemžēl, kā jau daudzas patiesības mūsdienās, arī vērtības tiek sagrozītas. Kā palīdzēt bērnam iemācīties atšķirt labo no sliktā, patieso no meliem, un kā ielikt viņos drošu un stingru pamatu, lai viņi spētu pastāvēt patiesībā.

Bērni un vērtības

Bērni un vērtības

Lejupielādēt Klausīties

Raidījumā piedalās:
Manuels Fernandezs - spānis, biedrības "Ģimenes akadēmija" vadītājs, programmas Tikumiskās audzināšanas programma “e-TAP” izstrādes vadītājs, LU pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes vadošais pētnieks
Andrejs Mūrnieks - pedagogs, diriģents un kultūras pētnieks

Visas cilvēciskās vērtības ir balstītas kristīgajos pamatprincipos, bet diemžēl, kā jau daudzas patiesības mūsdienās, arī vērtības tiek sagrozītas. Kā palīdzēt bērnam iemācīties atšķirt labo no sliktā, patieso no meliem, un kā ielikt viņos drošu un stingru pamatu, lai viņi spētu pastāvēt patiesībā.

Kā pasargāt bērnus no tehnoloģiju ietekmes turpinājums

Kā pasargāt bērnus no tehnoloģiju ietekmes turpinājums

Lejupielādēt Klausīties

Raidījumā piedalās:
Kristīne Lemantoviča - četru bērnu mamma, svētdienas skolas skolotāja, zvērināta advokāte

Viens no lielākajiem šī laika izaicinājumiem ir tehnoloģijas un interneta vide. Bērni mūsdienās ļoti ātri un dažkārt pat nemanāmi kļūst par tehnoloģiju upuriem, "iekrītot" dziļā atkarībā no tām. Tas ietekmē viņu pašsajūtu, uzvedību, attīstību. Kā nosargāt bērnu no tehnoloģiju atkarības un ietekmes, kā palīdzēt bērniem kļūt brīviem no atkarības, kā radīt vidi un apstākļus, lai tehnoloģijas nekļūtu par viņu ikdienas neatņemamu sastāvdaļu. Ko var darīt draudze šajā izaicinājumu pilnajā laikā. Raidījumā Kristīne dalīsies gan ar riskiem un datiem par tehnoloģiju ietekmi, gan arī dos praktiskus padomus un ieteikumus vecākiem, kā pasargāt un palīdzēt saviem bērniem.

Kā pasargāt bērnus no tehnoloģiju ietekmes

Kā pasargāt bērnus no tehnoloģiju ietekmes

Lejupielādēt Klausīties

Raidījumā piedalās:
Kristīne Lemantoviča - četru bērnu mamma, svētdienas skolas skolotāja, zvērināta advokāte

Viens no lielākajiem šī laika izaicinājumiem ir tehnoloģijas un interneta vide. Bērni mūsdienās ļoti ātri un dažkārt pat nemanāmi kļūst par tehnoloģiju upuriem, "iekrītot" dziļā atkarībā no tām. Tas ietekmē viņu pašsajūtu, uzvedību, attīstību. Kā nosargāt bērnu no tehnoloģiju atkarības un ietekmes, kā palīdzēt bērniem kļūt brīviem no atkarības, kā radīt vidi un apstākļus, lai tehnoloģijas nekļūtu par viņu ikdienas neatņemamu sastāvdaļu. Ko var darīt draudze šajā izaicinājumu pilnajā laikā. Raidījumā Kristīne dalīsies gan ar riskiem un datiem par tehnoloģiju ietekmi, gan arī dos praktiskus padomus un ieteikumus vecākiem, kā pasargāt un palīdzēt saviem bērniem.

Kā nosargāt vecāku tiesības un autoritāti mūsdienu izaicinājumos

Kā nosargāt vecāku tiesības un autoritāti mūsdienu izaicinājumos

Lejupielādēt Klausīties

Raidījumā piedalās:
Kārlis Irbe - daudzbērnu tēvs, Mazirbes draudzes mācītājs, LELB Piltenes iecirkņa prāvests
Inga Bite - juriste, bijusi Saeimas deputāte, sabiedriski aktīva trīs bērnu mamma

Mūsdienās gan vecāki, gan bērni saskaras ar ļoti daudz izaicinājumiem. Viens no tiem ir apkārtējā vide un vērtības, kas ne vienmēr sakrīt ar ģimenes vērtībām. Arī likumdošanas tendences, kas apdraud vecāku tiesības noteikt bērnu audzināšanas pamatprincipus. Raidījumā tiks runāts par to, kādi ir vecāku instrumenti un iespējas, lai šīs tiesības nosargātu, un kā saglabāt un stiprināt vecāku autoritāti, kad bērns nonāk citā vidē ārpus ģimenes, un kā pasargāt viņus no apkārtējās vides ietekmes.

Vecāku un Dieva autoritāte bērnu audzināšanā

Vecāku un Dieva autoritāte bērnu audzināšanā

Lejupielādēt Klausīties

Raidījumā piedalās:
Kārlis Irbe - daudzbērnu tēvs, Mazirbes draudzes mācītājs, LELB Piltenes iecirkņa prāvests
Inga Bite - juriste, bijusi Saeimas deputāte, sabiedriski aktīva trīs bērnu mamma

Ko par vecāku autoritāti saka Dieva vārds?
Kā sabalansēt vecāku autoritāti un mīlestības pilnas attiecības?
Kas ir tie svarīgākie principi, ko mums ievērot, lai mēs noturētu savu autoritāti bērnos, kad viņi sāk iet skolā, un ikdienas vide vairs nav tikai mājas un ģimene?
Kā ikdienā efektīvi pielietot Dieva dotos principus, ņemot vērā šī laika izaicinājumus?

Raidījuma vadītāji

  • Aira Jēkabsone Aira Jēkabsone