Tikšanās ar klausītājiem

Otrdienās 12:00
Otrdienās 22:00 atkārtojums 

Tikšanās ar Latvijas Kristīgā Radio klausītājiem.
 

Sanda Gudriķe

Sanda Gudriķe

Lejupielādēt Klausīties
Paldies Tev, Kungs, ka Tava žēlastība un apsardzība ir pār LKR namu! Kungs, svētī LKR kalpošanu arī turpmāk, lai evaņģēlija vēsts sasniedz katru Latvijas iezīvotāju! Ikdiena bez LKR nav iedomājama, tas dod stipro pamatu. Par visu pateicībā tikai un vienīgi Tev, Kungs Jēzu Kristu!
Sigita Vītoliņa

Sigita Vītoliņa

Lejupielādēt Klausīties
Paldies Dievam par žēlastību! Jēzus ir Kungs pār LKR! Esmu priecīga par sirsnīgu un mīļu uzņemšanu LKR, te tiešām ir kā mājās. Katra lieta šai namā ir no Tā Kunga un Viņam par slavu. Lai Dievs un Viņa Gars turpina vadīt, svētīt un atklāt savu bezgalīgo mīlestību, žēlastību, labvēlību, brīvību!
Katrīna Jakobsena

Katrīna Jakobsena

Lejupielādēt Klausīties
Paldies Dievam par jums un jūsu kalpošanu - jūs esat man ar vīru Norvēģijā liela svētība un mūsu draudze! Man LKR ir labākais radio pasaulē! Es jūs klausos vienmēr, kad ir laiks. Lai daudz dvēseļu tiek glābtas caur jums! Lai jūsu mūžs ir līdz Jēzus otrajai atnākšanai!
Sandijs Lasenbergs

Sandijs Lasenbergs

Lejupielādēt Klausīties
Paldies Dievam, ka Viņš mani izveda cauri grūtībām kā Tēvs, kas pietur bērna roku, ejot pāri līdzsvara baļķim. Dažreiz Dievs burtiski dod roku, dažreiz caur Vārdu pieskaras sirdij. Nereti Viņš mani turēja caur Kristīgo radio! Paldies Dievam, ka jūs esat mums par svētību!
Imants un Lāsma Prauliņi

Imants un Lāsma Prauliņi

Lejupielādēt Klausīties
Lai Dievs svētī LKR! Paldies par iespēju dalīties ar Dieva varenajiem darbiem mūsu dzīvēs. Mēs novēlam, lai LKR turpina sludināt Dieva Vārdu, jo ir rakstīts: "Cik tīkamas to kājas, kas pauž labo vēsti!" Ticība nāk no sludināšanas, un sludināšana - no Kristus pavēles. Lai Dievs svētī jūsu darbu!
Mairita Mašala

Mairita Mašala

Lejupielādēt Klausīties
Būt patiesam - tā ir liela privilēģija šai laikā. Paldies katram, kas man ir kalpojis ar patiesību šajos gados, kad skan LKR! Vēlu to turpināt un iedrošināt vēl daudzus! Esiet svētīti!
Jurijs Harčenko

Jurijs Harčenko

Lejupielādēt Klausīties
Pateicība Dievam par LKR un par Viņa lielo mīlestību, par Viņa brīnumiem! Ceru, ka mana liecība par mūsu dēlu Emmanuēlu iedvesmos cilvēkus vairāk un vairāk ticēt Viņa vārdiem un Viņa spēkam! Paldies par Jūsu darbu, paldies latviešu cilvēkiem par palīdzības sniegšanu ukraiņu tautai. Lai Dievs svētī jūs visus un visu Latviju!
Ieva Zāgmane

Ieva Zāgmane

Lejupielādēt Klausīties
Slava Dievam, ka mūsos plūst viens un tas pats Gars, kas mūs vieno ar neredzamām saitēm, saved kopā un lieto Dieva godam! Paldies Dievam par šo iespēju!

Raidījuma vadītāji

  • Kristīna Soloha Kristīna Soloha