Tikšanās ar klausītājiem

Otrdienās 12.00
Otrdienās 22.00 atkārtojums 

Tikšanās ar Latvijas Kristīgā Radio klausītājiem.
 

Diāna Zambare

Diāna Zambare

Lejupielādēt Klausīties

Kristīgais radio ir Dieva sūtītā Dzīvības maize latviešu tautai un katrs kas ir izsalcis vai kam slāpst var atrast tur veldzējumu savai dvēselei. Es novēlu lai katrs to atrod, jo vēl ir Žēlastības laiks. Lai Dievs Jūs nes uz savām rokām, jo caur Jums glābjas daudzas tautas, ne tikai latviešu. Lai Kristīgais radio ir Gaisma tumsā, kas turpina spīdēt. Kungs dod Žēlastību latviešiem un sargā Kristīgo radio! Āmen.

Liāna Ķīvīte

Liāna Ķīvīte

Lejupielādēt Klausīties

Sirdspateicība Dzīvajam Dievam par Latvijas Kristīgo Radio, kas skan 24 st. diennaktī. Lai Dievs svētī un vairo Kristus ļaudis jūs vairāk klausoties.
“Turēt Kungu Jēzu Kristu svētu savās sirdīs.” | 1. Pētera 3
Pateicībā, mīlestībā, ka bija man šeit iespēja būt un liecināt.

Dita Vīndedze

Dita Vīndedze

Lejupielādēt Klausīties

Paldies par Kristīgā radio svētīgo darbu! Tas ir bijis par iedrošinājumu un stiprinājumu manā ticības ceļā.

Un, ja esi jauns ticībā, tad uzdrošinies nolikt malā savu priekštatu par Dievu un iepazīt īstu, patiesu un biblisku Dievu, kāds Viņš mums ir atklājies savā vārdā un darbos mums apkārt.

Teiksma Boitmane

Teiksma Boitmane

Lejupielādēt Klausīties

Es pateicos Debesu Tēvam, kad vien Jūs atceros, kad dzirdu Labo Vēsti pa LKR, brāļus un māsas, labos padomu devējus, Dzīvības Vārda sludinātājus! Lai Dievs Jūs svētī!

Inta Mukāne

Inta Mukāne

Lejupielādēt Klausīties

Paldies Debesu Tēvam par iespēju, ka Latvijas iedzīvotāji var redzēt Dieva Vārdu, pārdomas par to, liecības par Viņa varenajiem žēlastības darbiem mūsu dzīvēs. Paldies Latvijas Kristīgajam Radio par to darbu ko darāt un daudzām skaistām dziesmām, īpaši mūsu dzimtajā valodā, kuras iedvesmo un dod iepriecu! Debestēva vadību un svētību, aizsniegt Dieva plāna baltās "virsotnes"- pasludinot Viņa pilnību, Viņa mīlestību un žēlastību pret katru Zemes bērnu! Lai Dievs pašķir ceļu un vienmēr vada Sava Vārda gaismā!

Aija Graudiņa Džī

Aija Graudiņa Džī

Lejupielādēt Klausīties

Mīļais, Dārgais Visuvarenais Debesu Tēvs, Dēls un Svētais Gars!
Pateicība par Jūsu žēlastību un vadību Kristīgā Radio dzīvē, manā dzīvē un Latviešu tautas dzīvē! Āmen.

Liene Skopane

Liene Skopane

Lejupielādēt Klausīties

Brāļu mīlestība jūsu starpā lai ir sirsnīga. Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā. Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot Tam Kungam, priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūgšanās. Romiešiem 12:10-12

Mīļais LKR turpiniet šo brīnišķīgo kalpošanu cieņā, pacietīgi, neatlaidīgi un priecīgi nododot Dieva Vārdu un patiesību katram izslāpušajam!

Pēteris Puriņš

Pēteris Puriņš

Lejupielādēt Klausīties

Esiet svētīti Tēva mīlestībā, jo dārgākais kas ir Tēvam, esi Tu.
Paldies par jūsu darbu un novēlu spēku un izturību, lai dzīvais Dieva Vārds skan visā Latvijā un pasaulē!

Kristīne Kalniņa Avota

Kristīne Kalniņa Avota

Lejupielādēt Klausīties

"Bet viņiem būs pieredzēt sēju miera laikā. Vīna koks dos savus augļus un zeme izdos savu ražu, un debess savu rasu: Es ļaušu, lai šīs tautas pārpalikumam viss tas piederētu! Nebīstieties tikai un dariet stipras savas rokas!"

Raidījuma vadītāji

  • Inga Skuja Inga Skuja