Tikšanās ar klausītājiem

Otrdienās 12:00
Otrdienās 22:00 atkārtojums 

Tikšanās ar Latvijas Kristīgā Radio klausītājiem.
 

Ina Kohane

Ina Kohane

Lejupielādēt Klausīties

Paldies, Kristīgajam Radio, ka jūs esat, ka Dievs jums devis šo kalpošanu. Lai Dievs jūs svētī un stiprina šajā darbā, tā ir liela svētība mūsu zemei, mūsu Latvijai, ka caur jūsu kalpošanu Dieva Vārds var atskanēt katrā namā, katrā būdiņā, ja vien noskaņojam radioaparātus un savas sirdis un ausis dzirdēt. Lai Dievs svētī jūsu kalpošanu arī turpmāk!

"Jo tik ļoti Dievs mīlējis pasauli, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, la neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību." Jņ.3:16

Andris Lūsis

Andris Lūsis

Lejupielādēt Klausīties

"Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums; Dievs ir uzticīgs, Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām..." (1. Kor. 10:13)
Mēs dažādos periodos saņemam pārbaudījumus. Ar visiem tiekam galā Viņa spēkā. Tikai neiedomājamies, ka Dievs ir tāds kā pasakā par Zelta zivtiņu. DIEVS NAV SOLĪJIS, KA CILVĒKAM BŪT, BŪS VIEGLI.

Andris Taubers

Andris Taubers

Lejupielādēt Klausīties

Tā bija svētība man pašam būt šodien šeit!
Visus, kas Jēzu apliecina cilvēku priekšā, Jēzus apliecinās Tēva un eņģeļu priekšā!
Turpiniet šo tik svarīgo darbu, jo tam ir liela alga!
Paldies par uzaicinājumu!

Anda Bērziņa

Anda Bērziņa

Lejupielādēt Klausīties

un sacīja cilvēkam:
redzi, bijāt Kungu ir gudrība
un vairīties ļauna ir saprašana
/Ījāba grāmata 28:28/
Sirsnīgs paldies par iespēju redzēt radio, kurš skan manā dzīvojamā istabā.

Aira Jēkabsone 2. daļa

Aira Jēkabsone 2. daļa

Lejupielādēt Klausīties

Paldies visai Kristīgā radio komandai par jūsu kalpošanu un jūsu nozīmīgo lomu cilvēku ticības ceļā! Paldies par jūsu atvērtām sirdīm un, ka ļaujat Dievam sevi lietot Viņa darbam! Lai caur jums iesētās sēklas nes bagātīgus augļus!

Aira Jēkabsone 1. daļa

Aira Jēkabsone 1. daļa

Lejupielādēt Klausīties

Paldies visai Kristīgā radio komandai par jūsu kalpošanu un jūsu nozīmīgo lomu cilvēku ticības ceļā! Paldies par jūsu atvērtām sirdīm un, ka ļaujat Dievam sevi lietot Viņa darbam! Lai caur jums iesētās sēklas nes bagātīgus augļus!

Liene Mūrmane

Liene Mūrmane

Lejupielādēt Klausīties

Paldies Dievam par paklausību Tālivaldim Tālbergam un komandai, kas pirms 30 gadiem nenobijās un uzsāka pamatīgu projektu - Latvijas Kristīgo radio. Paldies kolēģiem par nesavtīgo kalpošanu Dieva "druvā". Bet pāri visam pateicība mūsu Debesu Tēvam, kurš vada mūs uzvaras gājienā. Paldies par Viņa žēlastību, mīlestību un pieņemšanu.

Jānis Peņģerots

Jānis Peņģerots

Lejupielādēt Klausīties

Paldies Dievam, ka tiku uzrunāts no LKR piedalīties raidījumā, lai dotu godu Dievam un dalītos ar savu dzīves  kristīgo ceļu! Paudīsim skaļi Godu Dievam draudzes vidū!

Santa Knopkena

Santa Knopkena

Lejupielādēt Klausīties

Pateicība Dievam par Latvijas Kristīgo Radio. Dieva svētība lai plūst pār jums un caur jums pār visiem, kas klausās! Tas Kungs lai jūs visus svētī un pasargā!

Ronalds un Rasa Svarupi

Ronalds un Rasa Svarupi

Lejupielādēt Klausīties

Mēs no sirds pateicamies Jums, ka piepildāt mūsu ikdienu ar Dieva Vārdu, brīnišķīgām dziesmām un atziņām. Paldies par jauko uzņemšanu un to, ka tik pašaizliedzīgi kalpojat un darbojaties Dieva valstības celšanai!

Raidījuma vadītāji

  • Inga Skuja Inga Skuja