Tikšanās ar klausītājiem

Otrdienās 12.00
Otrdienās 22.00 atkārtojums 

Tikšanās ar Latvijas Kristīgā Radio klausītājiem.
 

Aija Graudiņa Džī

Aija Graudiņa Džī

Lejupielādēt Klausīties

Mīļais, Dārgais Visuvarenais Debesu Tēvs, Dēls un Svētais Gars!
Pateicība par Jūsu žēlastību un vadību Kristīgā Radio dzīvē, manā dzīvē un Latviešu tautas dzīvē! Āmen.

Inta Mukāne

Inta Mukāne

Lejupielādēt Klausīties

Paldies Debesu Tēvam par iespēju, ka Latvijas iedzīvotāji var redzēt Dieva Vārdu, pārdomas par to, liecības par Viņa varenajiem žēlastības darbiem mūsu dzīvēs. Paldies Latvijas Kristīgajam Radio par to darbu ko darāt un daudzām skaistām dziesmām, īpaši mūsu dzimtajā valodā, kuras iedvesmo un dod iepriecu! Debestēva vadību un svētību, aizsniegt Dieva plāna baltās "virsotnes"- pasludinot Viņa pilnību, Viņa mīlestību un žēlastību pret katru Zemes bērnu! Lai Dievs pašķir ceļu un vienmēr vada Sava Vārda gaismā!

Liene Skopane

Liene Skopane

Lejupielādēt Klausīties

Brāļu mīlestība jūsu starpā lai ir sirsnīga. Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā. Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot Tam Kungam, priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūgšanās. Romiešiem 12:10-12

Mīļais LKR turpiniet šo brīnišķīgo kalpošanu cieņā, pacietīgi, neatlaidīgi un priecīgi nododot Dieva Vārdu un patiesību katram izslāpušajam!

Pēteris Puriņš

Pēteris Puriņš

Lejupielādēt Klausīties

Esiet svētīti Tēva mīlestībā, jo dārgākais kas ir Tēvam, esi Tu.
Paldies par jūsu darbu un novēlu spēku un izturību, lai dzīvais Dieva Vārds skan visā Latvijā un pasaulē!

Kristīne Kalniņa Avota

Kristīne Kalniņa Avota

Lejupielādēt Klausīties

"Bet viņiem būs pieredzēt sēju miera laikā. Vīna koks dos savus augļus un zeme izdos savu ražu, un debess savu rasu: Es ļaušu, lai šīs tautas pārpalikumam viss tas piederētu! Nebīstieties tikai un dariet stipras savas rokas!"

Jēkabs Ceimers

Jēkabs Ceimers

Lejupielādēt Klausīties

Paldies Kristīgajam radio par sēšanu, laistīšanu un pļaušanu!
No sirds bagātīgas svētības, gudrību un Dieva vadību vēlot, Jēkabs Ceimers

Ina Kohane

Ina Kohane

Lejupielādēt Klausīties

Paldies, Kristīgajam Radio, ka jūs esat, ka Dievs jums devis šo kalpošanu. Lai Dievs jūs svētī un stiprina šajā darbā, tā ir liela svētība mūsu zemei, mūsu Latvijai, ka caur jūsu kalpošanu Dieva Vārds var atskanēt katrā namā, katrā būdiņā, ja vien noskaņojam radioaparātus un savas sirdis un ausis dzirdēt. Lai Dievs svētī jūsu kalpošanu arī turpmāk!

"Jo tik ļoti Dievs mīlējis pasauli, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, la neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību." Jņ.3:16

Raidījuma vadītāji

  • Inga Skuja Inga Skuja