Vakara svētbrīdis

Darbdienās 21:30

Dieva Vārda skaidrojums, kā arī aizlūgšanas par klausītāju vajadzībām.
Savas pateicības un aizlūgšanu vajadzības sūtiet uz: aizlugsanas@lkr.lv