Vakara svētbrīdis

Dieva Vārda skaidrojums, kā arī aizlūgšanas par klausītāju vajadzībām.

Savas pateicības un aizlūgšanu vajadzības sūtiet uz: aizlugsanas@lkr.lv