Pavisam nesen simtiem Grenādas salas ziemeļu daļas iedzīvotāju kopīgi īstenoja īpašu lūgšanu karavānu. Šī aktivitāte bija daļa no ikgadējās kalpošanas, ko vadīja Grenādas Septītās dienas adventistu savienība, lai sniegtu cerības vēsti ikvienam salas iedzīvotajam.

Neskaitāmi draudžu vadītāji un draudzes locekļi pulcējās sešās stratēģiski izvēlētās salas vietās, lai dalītu grāmatas un lūgtu par iedzīvotājiem, piedāvātu atbalstu ģimenēm un pastāstītu par draudzes pasākumiem un misiju. Mācītājs Olivers Skots sacīja, ka mērķis bija lūgt par katru apkaimes iedzīvotāju. Cilvēki bija aizkustināti, ka kāds par viņiem lūdz. Starp tiem, kurus aizkustināja šī iniciatīva, bija Elisone Belforna Bernāra, kura atzina, ka ir atbrīvota no alkohola un narkotisko vielu lietošanas. Pateicoties Dieva pārveidojošajam spēkam viņas dzīvē, Bernāra svin nu jau sesto atbrīvošanas gadu un jaunatklātu ticību. Viņa slavē Dievu par adventistu lūgšanu cīnītāju grupu, kas aizlūdza par viņu. Draudzes vadītāji drīzumā plāno rīkot vēl vienu lūgšanu karavānu citā salas pusē. Grenāda atrodas Grenadīnu salu dienvidu daļā Karību jūras dienvidaustrumos.