Svinot Latvijas Lūgšanu nama pastāvēšanas trešo gadadienu, visi interesenti tiek aicināti uz slavēšanas un sadraudzības vakaru, kas notiks piektdien, 27.janvārī, plkst.19 Latvijas Lūgšanu nama telpās Rīgā, Lienes ielā 28. Būs arī brīvais mikrofons pateicībām.

Slavēšanas un sadraudzības vakars iecerēts kā īpašs laiks, kad piedzīvot Dievu un atjaunoties Viņa spēkā. Vakaram izvēlēti vārdi no Mateja evaņģēlija: “Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos.” (Mateja 18:19)