ASV Floridas štatā kāda baptistu draudze mudinājusi savus locekļus parakstīt paziņojumu, kas apliecina, ka laulība ir iespējama tikai starp vienu vīrieti un vienu sievieti. Liekot noprast, ka tas, kurš neparakstīs šo apliecinājumu, vairs nevarēs būt tās loceklis.

Džeksonvilas Pirmās baptistu draudzes paziņojumā teikts: “Kā Pirmās baptistu draudzes loceklis, es uzskatu, ka Dievs cilvēkus ir radījis pēc sava tēla kā vīrieti vai sievieti un, ka šī radīšana ir cilvēka bioloģijas fiksēta lieta, nevis individuāla izvēle. Es uzskatu, ka laulību iedibināja Dievs, nevis valdība, tā ir starp vienu vīrieti un vienu sievieti, un tas ir vienīgais seksuālās izpausmes veids." Svētdienas īpašās sanāksmes laikā baznīcas galvenais mācītājs Hīts Lamberts sacīja, ka šāds solis ir bijis draudzes lēmums: “To apstiprināja visi mūsu mācītāji. To apstiprināja visa mūsu vadība, un to apstiprināja visa draudze. Tas nāk no Pirmās baptistu baznīcas kā visas mūsu draudzes apliecinājums.” Šis paziņojums ir izraisījis strīdus, daudzi apsūdz draudzi LGBT kristiešu izslēgšanā no tās. Draudzes locekļiem šis dokuments jāparaksta līdz 19.martam.