Rēzeknes-Aglonas diecēzes mājaslapā radieceze.lv ir publicēta un elektroniski pieejama Bernadetas Everses sastādītā un 2016.gadā izdotā dziesmu un dziedājumu grāmata ērģelniekiem un koru dziedātājiem latgaliešu valodā. Izdevumā ir gandrīz 300 lappuses.

Grāmata sākotnēji tapa ļoti īsā laikā, jo tā bija jāpaspēj izdot līdz kārtējiem ērģelnieku kursiem Aglonā. Grāmata tika izdota ar vairākām kļūdām, bet šoreiz veikta nopietna tās rediģēšana un papildināšana. Izdevums iespēju robežās papildināts ar dziesmu vārdu un mūzikas autoriem. Grāmata pagaidām ir pieejama tikai latgaliešu valodā, bet tiek apsvērta doma par tās sagatavošanu arī latviešu valodā. Plānots, ka tuvākajā laikā mājaslapa radieceze.lv tiks papildināta ar vēl vienu izdevumu – dziedājumu krājumu “Uz debess Tāva mojom”, kas pagaidām ir pieejams vien papīra formātā.