Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde apstiprinājusi Sakrālā mantojuma finansēšanas programmu 2023.gadam. Šogad iesniegti 54 pieteikumi par kopējo summu gandrīz 5 miljonu eiro apmērā. Atbalsts piešķirts 22 sakrālajām celtnēm 1 miljona eiro apjomā.

Finansējums pieprasīts sakrālā mantojuma izpētei, neatliekamai glābšanai, atjaunošanai un iepriekš uzsāktu darbu turpināšanai. Vislielākais iesniegumu skaits saistīts ar baznīcu jumtu atjaunošanu. Priekšlikumi sakrālā mantojuma objekta iekļaušanai sakrālā mantojuma finansēšanas programmā jāiesniedz Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei līdz kārtējā gada 31.decembrim. Savukārt vēl līdz 15.maijam turpinās pieteikšanās ikgadējam konkursam “Latvijas sakrālais mantojums”, ko jau desmito reizi sadarbībā ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi rīko Rietumu Bankas Nākotnes Atbalsta fonds. Šogad konkursā finansējumu plānots piešķirt kustamu sakrālu priekšmetu (objektu) saglabāšanai un kvalitatīvai restaurācijai. Projektus var iesniegt līdz 15.maijam, aizpildot pieteikuma veidlapu Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes mājaslapā.