Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas augstskola “Lutera Akadēmija” aicina uz Atvērto durvju dienu jau šajā sestdienā, 27. maijā plkst. 17:00 Rīgā, Alksnāja ielā 3. Šajā dienā varēs saņemt plašāku informāciju par iespējām studēt, būs esošo studentu uzrunas, ekskursija un Baznīcu nakts atklāšanas Vakara lūgšana.

Lutera Akadēmija ir Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas dibināta un Latvijas valsts akreditēta augstskola, kurā ar kristīgajā ticībā un evaņģēliski luteriskā tradīcijā balstītu teoloģisko izglītību sagatavo cilvēkus īstenot Dieva aicinājumu. Lutera akadēmija šobrīd piedāvā - Akadēmiskā bakalaura studiju programmu “TEOLOĢIJA” un Atvērtās akadēmijas studiju programmu "Teoloģija un kalpošana", kā arī ikvienam ir iespēja apmeklēt interesējošos studiju kursus arī kā klausītājam vai brīvklausītājam. Vairāk informācijas – luteraakademija.lv. Dalībai Atvērto durvju dienā var reģistrēties šeit.