Zinātnieki atraduši senu Bībeles nodaļas versiju, kas vairāk nekā 1500 gadus bijusi paslēpta zem cita teksta sadaļas. Atradums ir paplašināta Mateja evaņģēlija 12. nodaļas versija, kas sākotnēji bija daļa no Bībeles tulkojumiem vecsīriešu valodā.

Austrijas Zinātņu akadēmijas vēsturnieks Grigorijs Kesels par atklājumu paziņoja šī gada sākumā publikācijā „New Testament Studies” akadēmiskajā žurnālā, ko izdod „Cambridge University Press”. Kesels izmantojis ultravioletās fotogrāfijas tehnoloģiju, lai ieraudzītu senāko tekstu, kas slēpjas zem trīs jaunākiem teksta slāņiem. Teksta fragments bija palimpsests — sens manuskripts, uz kura cilvēki mēdza rakstīt virs jau uzrakstītā, bet bieži atstāja sākotnējās rakstības pēdas. Palimpsesti tika izmantoti pergamenta trūkuma dēļ. Vārdi tika rakstīti uz materiāla atkārtoti, līdz vairāki slāņi pārklāja un noslēpa senāk rakstītos vārdus. Šis atklājums slēpies ar roku rakstītā pergamentā, kas glabājās Vatikāna bibliotēkā. Manuskripts palīdzēs pētīt Bībeles teksta tulkojumu attīstību.