Pāri Norvēģijā var būt nosvinējuši kāzas pirms trīsdesmit gadiem, pēc tam laimīgi dzīvojuši kopā, bet oficiāli tomēr nav uzskatāmi par laulātiem. Tiesību profesors brīdina, ka Metodistu baznīcā pēdējo 30 gadu laikā noslēgtās laulības juridiski nav laulības.

Iemesls tam – liturģija nav oficiāli apstiprināta atbildīgajā iestādē – Norvēģijas Bērnu, jauniešu un ģimenes lietu direktorātā. Tas var radīt problēmas Metodistu baznīcai Norvēģijā. Šī konfesija jau vairāk nekā trīsdesmit gadus izmanto laulību liturģiju, nesaņemot apstiprinājumu, raksta Dagen. Kopumā šajā laikā laulību ir noslēguši gandrīz 800 pāri. 1970. gadā Metodistu baznīca pieprasīja un saņēma apstiprinājumu laulību liturģijai. Tomēr kopš tā laika denominācija liturģiju ir mainījusi piecas reizes un tagad apstiprināta ir tikai jaunā – 2023. gada versija. Metodistu garīdzniecība gan norāda, ka, ja pat pati laulību liturģija nav bijusi direktorāta apstiprināta, priesteriem, kas vada ceremoniju, vienmēr bijusi atļauja. Jāpiebilst, ka Norvēģijā patlaban noris diskusijas vai vispār saglabāt tiesības baznīcām oficiāli slēgt laulības.