Divas reizes gadā Rīgas Jaunajā Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskajā draudzē notiek iesvētību mācību kurss: rudens grupa ar iesvētībām Adventā un pavasara grupa ar iesvētībām Baltajā svētdienā (pēc Lieldienām) vai Vasarsvētkos. Trešdien, 20. septembrī plkst. 19.00 ikviens, kura sirds jūtas uzrunāta, laipni aicināts uz rudens iesvētību kursu.

Iesvētību kurss ir iespēja ikvienam iepazīt kristīgo ticību nepiespiestā un draudzīgā gaisotnē, klausoties lekcijas un diskutējot pie kafijas vai tējas tases. Kursa mērķis ir palīdzēt noformulēt savu ticību. To varētu izteikt šādi: “Es zinu, kam es ticu. Es dzīvoju saskaņā ar savu ticību. Es turos kopā ar tiem, kas tic”. Tāpat aicināts arī ikviens, kurš vēlas atsvaidzināt savas ticības mācības pamatus. Pieteikšanās pie mācītāja pēc dievkalpojuma vai rakstot uz e pastu:guntars.dimants@gmail.com.

Draudzes mācītājs Guntars Dimants uzsver, ka laikā, kad ir pieejami gatavi viedokļi par notiekošo ap mums, un, ja balstāmies tikai citu cilvēku radītos viedokļos, pastāv milzīga iespēja tā arī nekad nepiedzīvot personīga atklājuma prieku. Kristīgā ticība un tās radītā Baznīca noteikti ir vērtas, lai tās atklātu un iepazītu personīgi. Iesvētību mācību kurss ir brīnišķīgs veids kā iegūt pieredzi par to, kas ir Dievs, cilvēks, ticība un baznīca.