Starpkonfesionālais lūgšanu projekts “Lūgšanu nakts”, biedrība “Tautas lūgšana” , kristiešu draudžu apvienības un simtiem kristiešu visā Latvijā uzaicina visu konfesiju draudzes un grupas pievienoties Lūgšanu naktij 17. novembrī no 21.00 līdz 1.00 vai sev iespējamam laikam.

Lūgšanu nakti var organizēt savās draudzēs, mājas grupās un mājās, kā arī personīgi piedalīties kādā no vietām klātienē vai individuāli pieslēdzoties tiešraidei no centrālās vietas – draudzes “Cerība”. Lūgšanu vietas un un sīkāku informāciju meklē tīmekļvietnē lugsanunakts.lv.