Pasaules dienvidu anglikāņu sadraudzība (Global South Fellowship of Anglicans, GSFA) ir paziņojusi, ka ir "sarūgtināta" par Anglikāņu baznīcas Ģenerālās sinodes 15. novembrī pieņemto lēmumu turpināt ieviest viendzimuma pāru svētīšanu.

Lūgšanu un veltījumu dievkalpojumu pamatā būs mīlestības un ticības lūgšanas, kurās lūgts, lai Dievs svētī viendzimuma pāri un piepilda tos ar savu žēlastību. Anglikāņu baznīca ir paziņojusi, ka šāda ceremonija drīzumā tiks izmēģināta, kamēr turpināsies darbs pie pastāvīgas atļaujas piešķiršanas. Pasaules dienvidu anglikāņu sadraudzība savā paziņojumā brīdināja, ka trešdienas lēmums tikai padziļinās šķelšanos pasaules anglikāņu kopienā. Viņi ir sarūgtināti, uzzinot, ka Anglikāņu baznīcas Ģenerālsinode ir pieņēmusi rezolūciju par viendzimuma savienību svētīšanu, lai gan gandrīz 50% Sinodes locekļu iebilst pret bīskapu priekšlikumu. Paziņojuma nobeigumā tika citēta Atklāsmes grāmata 2:10: "... Esi uzticīgs līdz nāvei, un Es tev došu dzīvības vainagu."