Aizvadītajā svētdienā, 12. novembrī savu 31. gadadienu nosvinēja Platones kristiešu centrs. Šīs draudzes mācītājs bija Arnis Sīlis, kurš nu jau vairākus gadus ir mūžībā. Tagad iesākto kalpošanu un draudzes darbu turpina mācītājs Andris Millers.

Svētku dievkalpojumā ar muzikāliem priekšnesumiem iepriecināja mūziķis Valdis Indrišonoks un arī draudzes bērni bija sagatavojuši dziesmu, atgādinot, ka Dievs mūs mīl katru jaunu dienu. Gadadienu svinēt bija ieradušies arī Jelgavas vietējo draudžu pārstāvji, kā arī Ogres kristiešu draudze “Vārda Spēks”, kura ir cieši saistīta ar platoniešiem jau no draudzes pirmsākumiem. Abas sākotnēji tika dibinātas kā apustuliskās draudzes, kurus vienoja viena garīgā vadība. Mācītājs Agris Ginko savā uzrunā atgādināja, neaizmirst senos svētības ceļus un pie tiem turēties, lai arī turpmāk svētība varētu pavadīt. Turklāt norādīja arī uz mantojumu, ko saņemam caur Jēzu Kristu. Savukārt Andris Millers iedrošināja turpināt ikvienu kalpot ar tām dāvanām un iespējām, ko Dievs devis.