Luterisma mantojuma fonds ir sagatavojis jaunu izdevumu zviedru sludinātāja Karla Olafa Rozeniusa grāmatai „Dieva vārds katrai gada dienai, K. O. Rozeniuss”. Pieprasījums pēc šīs grāmatas ir bijis liels, tāpēc tiek publicēts jau ceturtais izdevums Latvijā.

Karls Olafs Rozeniuss (Carl Olaf Rosenius) (1816-1868) bija atmodas sludinātājs Zviedrijā. Liela ietekme viņa dzīvē bija angļu metodista Džordža Skota (George Scott) sludināšanai un personībai. Rozeniusa attiecības ar oficiālo baznīcu Zviedrijā bija saspīlētas, jo viņš vērsās pret tajā valdošo morālo izlaidību un vēsturiski-kritisko pieeju Bībelei. Rozeniuss, nebūdams ordinēts luterāņu mācītājs, regulāri pulcināja ap sevi cilvēkus, lai lasītu Dieva Vārdu. Rozeniuss arvien uzsvēra attaisnošanu ticībā, kā arī to, ka kristīgā mācība ir jāiemieso kristīga cilvēka dzīvē.