ASV Vašingtonas štata ukraiņu kristīgo draudžu vadītāji ir apvienojuši savus centienus, nodibinot Ukrainas kristīgo baznīcu padomi, lai kopīgi kalpotu gan Amerikas sabiedrībai, gan ukraiņu kopienai.

Vairāk nekā divdesmit ukraiņu mācītāji no visas Vašingtonas piedalījās Ukrainas kristīgo baznīcu padomes dibināšanas sanāksmē, kas notika 2024. gada 12. martā. Sanāksmes dalībnieki pieņēma deklarāciju par Vašingtonas štata Ukrainas kristīgo baznīcu padomes dibināšanu. Starp Baznīcu padomes mērķiem ir kristīgo vērtību veicināšana Vašingtonas štatā un ASV kopumā, reliģiskās brīvības un vārda brīvības aizsardzība, palīdzība ģimeņu un laulības attiecību stiprināšanā, bērnu un jauniešu kā atbildīgu pilsoņu audzināšanā pēc kristīgās ētikas principiem, kā arī dzīvības kā Dieva dāvanas vērtības apliecināšana.

Baznīcu padome arī plāno veidot sadarbību ar kristīgajām apvienībām, nevalstiskajām organizācijām, citu ASV štatu ukraiņu diasporu un Ukrainas pilsonisko sabiedrību.