Kosovas robežsargi pirmdien lieguši iebraukt valstī serbu pareizticīgās baznīcas patriarham Porfirijam. Bija plānots, ka patriarhs un vēl septiņi augsta ranga garīdznieki šonedēļ apmeklēs ikgadējo baznīcas amatpersonu sanāksmi Kosovas rietumos.

Serbu pareizticīgā baznīca uzskata, ka lēmums aizliegt baznīcas galvai un bīskapiem ierasties serbu pareizticīgo baznīcas senajā mītnē Kosovā ir nepieņemams. Kosovas Ārlietu ministrija apstiprinājusi, ka patriarha lūgums par vizīti noraidīts. Kā iemeslu šādam solim ministrija min iespējamību, ka Serbija varētu būt pārkāpusi 2013. gadā parakstīto Kosovas un Serbijas vienošanos. Porfirijs regulāri apmeklē Kosovu un pērn piedalījās ikgadējā baznīcas sanāksmē, kuru šogad nevarēs apmeklēt. Strīdi par reliģiskajām vietām joprojām ir viens no galvenajiem karstajiem punktiem Kosovas un Serbijas attiecībās. Kosovā atrodas vairāki nozīmīgi serbu pareizticīgās baznīcas klosteri un reliģiskie objekti, bet daudzas no senajām baznīcām atrodas pārsvarā etnisko albāņu apdzīvotajās pilsētās, kur tagad dominē islāms.