Baltijas Globālā Iniciatīva šonedēļ aicina lūgt par vajātajiem kristiešiem Mauritānijā. Mauritānijā atteikšanās no islāma ir nelegāla. Un atteikšanās no islāma ir ne tikai reliģijas atstāšana, bet arī savas cilts un ģimenes nodošana. Ticīgie var tikt vajāti.

Viņi bieži tiek izolēti un ir spiesti dzīvot vieni, kas ir ļoti grūti Ziemeļāfrikā, kur ikviens paļaujas uz kopienu. Lūgsim par mūsu brāļiem un māsām, lai viņiem nezūd cerība, un lai viņi visu savu paļaušanos liktu uz Dievu. Lūgsim lai kristiešu ģimenes, kas vēl ir musulmaņi, redzētu kādas pārmaiņas ienes Kristus, un lai ģimenes spētu respektēt pieņemto lēmumu sekot Kristum. Lūgsim Dieva spēku, apsardzību un mierinājumu katram mūsu brālim un māsai, kuri ir vientuļi izolācijā, kuri ir izmesti no savām ģimenēm. Lūgsim, lai viņiem ir iespēja satikt citus kristiešus. Lūgsim arī par radošu pieeju un iespēju kristiešiem droši līdzdalīt Labo Vēsti apkārtējā kopienā.