LBDS Kongresā, kas notika 18. maijā, LBDS sastāvā tika uzņemtas divas jaunas draudzes. Ar Talsu baptistu draudzi "Vieta" iepazīstināja Mārtiņš Ogle-Ozoliņš, ar Liepājas Jauno baptistu draudzi – sludinātājs Guntars Lašauri.

Talsu draudze “Vieta” sākusies no Bībeles studiju grupas, uz kuras pirmo tikšanos ieradušies vien divi cilvēki, bet gada laikā tā jūtami augusi - no sapulcēšanās vietas, kur notika pirmie draudzes dievkalpojumi, nācies pārcelties uz lielākām telpām.

Savukārt, Liepājas Jaunās baptistu draudzes aizsākums ir Priekules draudzes mazā grupa, kas tikusies Liepājā. Lēmums veidot jaunu draudzi Guntaram Lašauri nācis kā “atgriešanās pie pirmās mīlestības”, saprotot, ka Dievs viņu nošķīris šai kalpošanai.