Kas notiks turpmāk | Draudzes aizraušana

Beigu laiku zīmes
00:59:26
Publicēts 07.04.2024

Tālivaldis Tālbergs - LKR prezidents
Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs
Pauls Oleksa - kristiešu draudžu "Dieva mājas" vecākais mācītājs