Kristiešu draudze "Dieva mājas" Liepājā aicina piedalīties labdarības akcijā, lai sarūpētu dāvanas ukraiņu bērniem. Iepriecinājumu Kristus dzimšanas svētkos saņems Ukrainas Žitomiras Pirmās Baptistu draudzes svētdienas skolas bērni.

Ziedojumu akcijā "Mazas un lielas sirdis piedalās un dalās" savāktie līdzekļi tiks izlietoti, lai sagatavotu dāvanas 59 baptistu svētdienas skolas bērniem vecumā no dažiem mēnešiem līdz 15 gadiem. Ziedojuma konta informācija atrodama draudzes "Dieva mājas" Liepājā Facebook lapā. Lūgums ziedojumu "Žitomiras bērnu dāvanām" nodot līdz 4.decembrim. Jēzus saka: "Patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši."