LELB Diakonijas centra darbinieki no 7. līdz 11.novembrim Torre Pellice, Itālijā apmeklējuši jauniešu un sociālo darbinieku apmācības darbam ar marginalizēto grupu jauniešiem. Apmācībās piedalījās 16 dalībnieki no dažādām valstīm, tostarp Latvijas.

Projekta apmācības “Make change yourselves: turning challenges into advantages" ("Veicot pārmaiņas sevī: pārvēršot izaicinājumus ieguvumos”) norisinājās jau otro reizi. To laikā dalībniekiem bija iespēja diskutēt par to, kā jauniešus motivēt, apgūt jaunu darba metodi "Future lab", kā arī dalīties pieredzē par savām veiksmēm un noderīgām metodēm darbā ar jauniešiem. Nākamās projekta dalībnieku apmācības notiks 2023.gada martā Rīgā, kad turpināsies jaunu paņēmienu apgūšana, kas būtu noderīgi kā darbā, tā arī kalpošanā.