5. bauslis “Tev būs savu tēvu un savu māti godāt”

1. pārbaudes jautājums:
Vai esi pateicies Dievam par dzīvības dāvanu, ko saņēmi ar vecāku starpniecību?

Ja nē, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un “griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu.”
Jo Dieva Vārds saka:
“Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele to labi zina.” (Ps 139:14)

2. pārbaudes jautājums:
Vai esi labprāt paklausījis savu vecāku pamācībām un norādījumiem, ja vien tie nav pretrunā ar Dieva likumiem?

Ja nē, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un “griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu.”
Jo Dieva Vārds saka:
“Mans bērns, paklausi sava tēva pamācībai un nepamet savas mātes mācību! Jo visas tās kopā ir kā krāšņs vainags tavai galvai un skaista rota tavam kaklam.” (Sal. Pam. 1:8,9)

3. pārbaudes jautājums:
Vai esi vērtējis savus dievbijīgos vecākus kā Dieva pārstāvjus savā dzīvē?

Ja nē, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un “griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu.”
Jo Dieva Vārds saka:
“Bērni, paklausiet saviem vecākiem iekš Tā Kunga, jo tā pienākas. Godā savu tēvu un māti, - tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu, proti: lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes. (Efez 6:1-3)