Londonas Karaliskās koledžas Politikas institūts veicis pētījumu, kurā atklāts, ka Apvienotā Karaliste ir viena no pasaules valstīm ar viszemāko ticības līmeni. Liela daļa Lielbritānijas iedzīvotāju Dievam netic vispār vai arī norāda, ka Dievs viņu dzīvē nav svarīgs.

Pētījums “World Values Survey” tiek īstenots 120 valstīs jau kopš 1981.gada, aptaujājot cilvēkus par viņu sociālajām, politiskajām, ekonomiskajām, reliģiskajam un kultūras vērtībām. Jaunākie dati salīdzina Apvienoto Karalisti ar 23 citām valstīm un atklāj, ka ticība Dievam britu vidū ir dramatiski samazinājusies – no trim ceturtdaļām respondentu, kuri 1981.gadā norādīja, ka tic Dievam, līdz mazāk nekā pusei respondentu, kuri 2022.gadā norādīja, ka tic Dievam. Īpaši maz ticīgo Lielbritānijā ir Z paaudzes vidū (tie, kuri dzimuši pēc 1997.gada) – tikai 37%. Savukārt pirmskara paaudzes vidū ticīgo skaits samazinājies no 82% 1981.gadā līdz 59% šobrīd. No pētījumā apskatītajām valstīm vēl piecām citām ir zemāki ticības rādītāji nekā Lielbritānijai – Ķīnā 17%, Zviedrijā 35%, Japānā 39%, Dienvidkorejā 41% un Norvēģijā 46%. Ateistu skaits Apvienotajā Karalistē pēdējo 40 gadu laikā ir pieaudzis no 4% līdz 21% šobrīd. Vienlaikus pētījuma autorus pārsteidzis tas, ka no 31% līdz 42% ir pieaudzis Apvienotās Karalistes iedzīvotāju uzticēšanās līmenis baznīcām un citām reliģiskajām institūcijām.