Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dome lēmusi par finansējuma piešķiršanu Daugavpils reliģiskajām draudzēm, kuras arī šogad varēja pretendēt uz pašvaldības atbalstu sakrālo vērtību izpētei, konservācijai, restaurācijai un citiem darbiem.

Tika saņemti 10 pieteikumi, no kuriem nolemts atbalstīt deviņus, piešķirot projektu īstenošanai kopumā vairāk nekā 43,5 tūkstošus eiro. Draudzes aktīvi izmanto iespēju saņemt pašvaldības atbalstu, kas ļauj iegūt līdzfinansējumu ne vien baznīcu vizuālā tēla uzlabošanai, bet arī iekšējo elementu atjaunošanai un uzstādīšanai. Šogad pieteicēju aktivitāte bija īpaši liela un pieteiktie darbi – aktuāli un neatliekami. Finansējums piešķirts Daugavpils katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku un luterāņu draudzēm. Veicamo darbu vidū ir, piemēram, dievnama fasādes atjaunošana, biktskrēslu un ikonu restaurācija, ērģeļu balkona nostiprināšanas priekšizpēte. Sakrālā mantojuma saglabāšanas programma Daugavpilī darbojas jau sesto gadu. Šajā laikā kopumā atbalstīti 42 projekti.