Baltijas Pastorālais institūts jeb BPI šajā mācību gadā katru mēnesi piedāvā atvērtos seminārus draudžu vadītājiem un kalpotājiem. Semināru mērķis - apmācīt un stiprināt kalpotājus, lai celtu Kristus draudzi. Pirmais seminārs būs veltīts tematam par finansēm.

Kā labi pārvaldīt finanses draudzē un mājās? Par to Baltijas Pastorālajā institūtā tiks runāts 22. un 23. septembrī. Īpaši aicinātie tie, kuri ikdienā ir atbildīgi par draudžu vai organizāciju finanšu piesaisti un pārvaldību. Semināru vadīs Edgars Deksnis. Viņš vairākus gadus vada organizācijas "Jauniešu virzība" atzaru Latvijā. Viens no viņa galvenajiem pienākumiem ir organizācijas budžeta veidošana, pārvaldīšana un darbs ar atbalstītājiem. Vēl runās arī Tomass Šulcs. Viņš vairākus gadus apmāca cilvēkus par personīgo finanšu pārvaldi, saprātīgu ģimenes budžeta izveidi un tā veiksmīgu pielietošanu dzīvē. Pieteikšanās līdz 19. septembrim šeit.