Jūrmalas iecirkņa mācītāji sava ikgadējā izbraukuma ietvaros šogad no 6. līdz 11. septembrim viesojušies Slovēnijas Augsburgas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā. ‍Mācītāji iepazinās ar Slovēnijas Baznīcas vēsturi un šodienu, kā arī viesojās daudzās draudzēs.

Garīdznieki atzīst, ka Slovēnijā dievnami ir tīri un sakārtoti, tāpat arī Slovēnijas daba ir ārkārtīgi skaista un slovēņu viesmīlība nepārspējama. ‍Svētdienā mācītāji līdz ar Slovēnijas baznīcas bīskapu Leonu Novaku piedalījās dievkalpojumā Murska Sobotas pilsētā un dievnama iesvētīšanā pēc renovācijas Bodoncu ciemā. Pērn Jūrmalas iecirkņa mācītāji viesojās Berlīnē. LELB Jūrmalas iecirkni veido 12 luterāņu draudzes. Iecirkni vada iecirkņa prāvests, mācītājs Andris Krauliņš.