Oktobra beigās RHEMA Latvija koordinatori Aivars un Antra Miezīši kopā ar RHEMA Polija koordinatoriem apmeklēja RHEMA Vācija organizēto Svētā Gara konferenci un skolas izlaidumu, lai iegūtu nepieciešamās zināšanas izlaiduma organizēšanā.

Pirmais RHEMA Latvija izlaidums plānots 2025. gada maijā. Tāpat, novembrī Bībeles koledžas studenti klātienē apguva mācību priekšmetu “Vadības un komandu veidošanas principi”, kuru pasniedza RHEMA starptautiskais direktors Johans Grunevalds (John Grunewald) un RHEMA Nīderlande direktors Deivids Šolings (David Scholing). Studenti par notikušajām mācībām dalās atziņās: Draudzē ir nepieciešama struktūra un vadība, jo bez vadības draudze var izaugt līdz noteiktam cilvēku skaitam un tad apstāties. Mēs bieži koncentrējamies uz “lietu” celšanu un cilvēki pēc tam, bet vispirms ir jāceļ cilvēki un tad “lietas”. /Edgars un Anna/; reizēm mēs esam savos darbos “tik noguruši” un domājam, ka vairāk jālūdz, jādara. Patiesībā problēma var nebūt garīga vai darīšanas trūkums, bet gan strukturāla. /Andra/; es sapratu, ko nozīmē draudzes celtniecība. Kalpojot cilvēkiem, mēs ceļam draudzi no "dzīviem akmeņiem", un strādājot komandā, to var izdarīt ātrāk un kvalitatīvi. Draudze nav institūcija, bet gan Dieva cilvēki. /Kristīne/