1993. gada 22. decembrī septiņos vakarā radioviļņos sevi pieteica Latvijas Kristīgais radio. Nu jau apritējuši 30 gadi, kopš evaņģēlija vēsts ar radio starpniecību skan visā Latvijā un arī ārpus tās. Tiksimies svētku programmā no 1. līdz 22. decembrim, lai svinētu šo Dieva doto iespēju.

Katru darbdienu notiks sarunas ar bijušajiem un esošajiem raidījumu veidotājiem, darbiniekiem, brīvprātīgajiem, mācītājiem un kalpotājiem, lai kopīgi atskatītos uz paveikto, pateiktos Dievam par to un lūgtu svētību nākamajam laikam. 7.30 (atkārtojumā 11.30) rīta sarunā iepazīsimies ar ētera cilvēkiem, kas radio kalpojuši dažādos laikos. No 12 līdz 15 ēterā “Jubilejas sarunas”, kuru laikā varēs pievienoties arī klausītāji, zvanot vai sūtot īsziņas. Šajā laikā tiešraidē būs esošie un bijušie raidījumu veidotāji, darbinieki un brīvprātīgie. 16.30 sazvanīsimies ar mācītājiem, kuri kalpo vakara svētbrīžos. Svētku programmu papildinās arī arhīva materiāli, tostarp darbdienās 10.30 skanēs “Lūgšanas par bērniem pēc Salamana pamācībām”. Latvijas Kristīgais radio pateicas ikvienam, kas nesavtīgi ir kalpojis ar savām finansēm un resursiem, talantiem, laiku un lūgšanām, lai norādītu uz vienīgo ceļu, patiesību un dzīvību – Jēzu Kristu.