Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca (LELB) turpina rīkot īpašas apmācības svētdienas skolu skolotājiem. Šajā pusgadā tuvākajos mēnešos apmācības paredzētas 10. februārī un 16. martā Rīgā, no 19. līdz 21. aprīlim Madonā, kā arī no 26. līdz 28. aprīlim Saldū.

10. februārī pulksten 10.00 apmācības notiks LELB Jauniešu centrā (Mārstaļu ielā 10, Rīgā). Par Veco Derību stāstīs Laila Čakare, bet par radošajiem darbiem svētdienas skolā Lieldienu laikā – Taiga Alpe. Pieteikšanās līdz 8. februārim. 16. martā pulksten 10.00 LELB Jauniešu centrā Laila Čakare stāstīs par Jauno Derību, savukārt Rolands Kalniņš – par svētdienas skolas darba organizēšanu, drošību, datubāzēm un metodiskajiem materiāliem. Pieteikšanās līdz 14. martam. Aprīlī Madonā un Saldū apmācības vadīs ASV vieslektori. Tiks runāts par to, kā strādāt ar „grūtajiem” bērniem, kā stāstīt bērniem par Jēzu caur spēlēm un piedzīvojumiem un kā neizdegt kalpošanā svētdienas skolā.