Baltijas Globālā iniciatīva aicina lūgt par vajātajiem kristiešiem visā pasaulē. Šonedēļ esam aicināti lūgt par vajātajiem kristiešiem Irānā. Irānā dzīvo ap 87,5 miljoni iedzīvotāju. 99% ir musulmaņi.

Oficiālie dati par citām reliģiskajām minoritātēm varētu būt ideoloģisku motīvu dēļ manipulēti. Utrechtas Universitātes pētījums liecina, ka 6% ir mainījuši savu reliģisko piederību, kā arī, ka tikai 40% sevi identificē ar islāmu.

Irānā pēdējo gadu laikā strauji samazinājies atbalsts valdošajam režīmam un īpaši jaunieši meklē alternatīvas. Strauji pieaudzis kristiešu skaits pagrīdes draudzēs. Irānas valdība musulmaņu konvertēšanos kristietībā uzskata par rietumu valstu mēģinājumu ietekmēt Irānas islāma vērtības. Bijušos musulmaņus pārsvarā vajā valdība. Kristieši, kas tiek arestēti viņu ticības dēļ, tiek sūtīti uz cietumu, ko sauc par “spīdzināšanas rūpnīcu”. Lūgsim par kristiešiem, kuri ir ieslodzījumā, lai viņiem ir apsardzība un drīza atbrīvošana. Lūgsim par izolētajiem kristiešiem. Daudzi kristieši Irānā nepazīst nevienu citu kristieti. Viņiem ir jāpaļaujas uz interneta resursiem, lai uzzinātu ko vairāk par Dievu un pieaugtu Viņā. Lūgsim par YouTube kanāliem un raidierakstiem, kas gatavo kristīgās ticības apoloģētikas saturu un nevairās no polemikas ar islāma garīdzniekiem digitālajā vidē. Lūgsim par tiem, kas iestājas par kristiešu tiesībām Irānā, gan tiem, kas atrodas valstī, gan arī ārpus tās, lai viņi tiktu uzklausīti un lai Dievs pasargātu viņus.